A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Байковецька громада
Тернопільська область, Тернопільський район

Інвестиційний паспорт

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ  ПАСПОРТ

Байковецької об’єднаної територіальної громади

 

 

 

 

 

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ

 

 - Вигідне географічне положення: Байковецька об’єднана територіальна громада знаходиться близько до обласного центру м. Тернопіль та в близькості до транзитних центрів західної України.

- Сприятливі природнокліматичні умови для реалізації інвестиційних проектів в агропромисловому комплексі.

- Значний природно-ресурсний потенціал: Загальна площа ОТГ становить 97,90 км2, що еквівалентно 9790 га.

- Унікальний туристичний потенціал: історико – культурні пам’ятки.

                                  1.1. Природно-географічні та кліматичні умови

Об’єднана громада є одна із найбільш ранніх в історії заселення краю.

Поверхня частково горбиста, частково рівнинна.

Сучасний рельєф району утворився в умовах інтенсивного підняття місцевості та процесів глибинної водної  ерозії, головну роль у його формуванні відіграли річкові та поверхневі текучі води. Вони створили річкові долини, балки, яри. Територією громади протікає річка Гніздечна. Клімат є помірно континентальним, з теплим вологим літом і м'якою зимою. Середня температура повітря коливається від −5°C в січні до +19°C в липні. Вітри (найчастіше північно-західні і південно-західні, найменше - північні і південні) характерні для всіх пір року, особливо для літа. Активна циклонна діяльність зумовлює велику кількість опадів, яка в середньому за рік становить 550–700 мм.

1.2. Типологія

Байковецька об’єднана територіальна громада була створена у жовтні 2015 року. До об’єднаної громади увійшли 7 сіл. ОТГ Байковецької сільської ради знаходиться у центрі Тернопільської області в селі Байківці, що біля міста Тернопіль. Загальна площа ОТГ становить 97,90 км2 , що еквівалентно 9790 га. Наближеність території ОТГ до обласного центру є надзвичайно вигідним у соціально-економічному розвитку території.

1.3. Демографія та людські ресурси

Н а с е л е н н я :6028 тис. осіб (станом на 01.01.2016 року )

 •     Жінки 52%
 •     Чоловіки 48%

З розподілом за віком від 20 до 55 років – 56%

Коефіцієнт працездатності населення становить 59,8%

1181 – це діти до 18 років

50,1% - молодь яка готова активно працювати над розвитком громади.

Населення працездатного віку зайняте у різних сферах діяльності: промисловість, сільське господарство та сфера надання послуг. У громаді багато молодих людей, які мають вищу освіту здобуту як в провідних вузах України так і за її межами.

1.3. Сировинно-ресурсний потенціал району

Земельні ресурси

 •      Ґрунтовий покрив району різноманітний за своїми генетичними ознаками, фізико-хімічними та водно-фізичними властивостями. Найбільше поширення на орних масивах району мають глибокі малогумусні чорноземи. Менші площі займають чорноземи опідзолені та темно-сірі опідзолені. Рельєф, в основному, рівнинний, лише в південній частині пересічений балками. Вододіли округлої форми. Площа схилів нерідко перевищує площу плато. Балки середньоглибокі. Схили їх не дуже круті, похилі.
 •      Сільськогосподарська освоєність території району порівняно з земельним фондом України та надзвичайно висока і становить 80%. Більшість цих земель використовується для ведення сільського господарства. Територія розорана на 70%.
 •      Середня вартість землі в об'єднаній громаді згідно методики грошової оцінки землі становить 89,46 грн. м2 ( 1 га 894 600 тис. грн.)

На території громади в селі Стегниківці є діюче родовище площею 5.0 га по видобутку піску.

Рекреаційні ресурси

            Природне середовище було і є незмінним партнером людей в їх повсякденному житті. Ми черпаємо із природи всі наші багатства. Природа, її велич і краса залишаються нашим головним скарбом, нашою святинею, якій не підвладний час, мода.

Підземні води, що входять  на поверхню в селах Дубівці, Байківці, Шляхтинці називають цілющими. Гідрокарбонатні води з високим вмістом срібла та органічних речовин вже століття оздоровлюють людські тіла і душі, користуються популярністю не тільки сільського населення, але і місцевих жителів.

            Локально розміщені мішані ліси можна назвати справжньою перлиною. Багатство лісових ягід, грибів та безперечно свіже повітря є справжньою знахідкою для жителів громади.

            Чимала кількість дрібних озер та річок в околицях сіл Дубівці, Стегниківці, Курники. Вони неглибокі, по краях зарослі болотною рослинністю є сприятливими для багатого різновиддя рибних запасів, що манять риболовів-любителів.

1.5. Транспортна інфраструктура

Транспортний комплекс та зв’язок:

Транспортна мережа загального  користування

експлуатаційна довжина (км):

 автомобільних доріг                                                                        279,2

 в тому числі:

    з твердим покриттям                                                                   80

    ґрунтових доріг                                                                            -

Питома вага: автомобільних доріг з твердим покриттям -         80%

1.7. Освіта

Освітні заклади

Кількість, одиниць

Кількість учнів

Загальноосвітні навчальні  заклади І-ІІ

4

340

Загальноосвітні навчальні заклади І-III

1

340

Дошкільні навчальні заклади

4

112


1.8. Соціально-культурна сфера
Охорона здоров’я:

Всього фельдшерсько – акушерських пунктів

5

Амбулаторій

1

кількість медичних працівників, осіб

23

з них з вищою освітою:

 


К у л ь т у р а:

Всього закладів культури, одиниць

12

в тому числі:

 

будинків культури

6

музеїв

0

пам’ятників історії та культури

0

бібліотек

6

шкіл мистецтв, музичних

0

Кількість колективів самодіяльної творчості, які носять звання “народного”

0

Кількість працівників культури, осіб

24


1.9. Історія нашої громади

Байковецька об’єднана територіальна громада створена 25 жовтня 2015. До її складу увійшли такі села як : Дубівці, Стегниківці, Лозова, Курники, Шляхтинці, Гаї-Гречинські та Байківці.

Перша згадка

1648р.                                    с. Байківці

другої половини XVI           с. Курники

1463 р                                    с. Лозова

1463 р                                    с. Стегниківці

1463 р.                                   с. Шляхтинці

1556 р.                                   с. Дубівці.

1463 р.                                   с. Гаї-Гречинські

1.10.Сприятливі умови для інвестора

Стратегічною метою сільської ради є  створення та відновлення соціально – економічної інфраструктури, зокрема:

- проведення робіт з реконструкції існуючих водопровідних мереж та будівництво нових;

- будівництво та ремонт комунальних доріг;

- відкриття дитячих садочків;

- підтримка духовно-релігійних установ;

- розвиток дорослого та дитячого спорту;

- будівництво дитячих майданчиків;

- проведення робіт з освітлення вулиць сіл Байковецької сільської ради;

- допомога сільським закладам освіти, медицини та культури;

- благоустрій територій;

- створення зон відпочинку шляхом організації парків та скверів;

- будівництво спортивного комплексу в с. Байківці;

- облаштування місцевих стадіонів;

- розвиток КП «Байковецьке».

Загальний очікуваний ефект від реалізації програмних цілей – підвищення рівня благоустрою сіл Байковецької сільської ради, розвиток духовно-культурних та спортивних закладів, підвищення рівня надання послуг КП «Байковецьке», поліпшення матеріально-технічної бази та будівель закладів освіти, медицини та культури.

Основні види господарської  діяльності, що проводяться на території Байковецької сільської ради:

 • Надання послуг перукарнями та салонами краси;
 • Вантажний автомобільний транспорт;
 • Роздрібна торгівля пальним;
 • Роздрібна торгівля;
 • Оптова торгівля;
 • Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна;
 • Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
 • Комплексне обслуговування об’єктів;
 • Виробництво будівельних матеріалів та конструкцій;
 • Діяльність ресторанів, надання послуг;
 • Стоматологічна практика;
 • Друкування іншої продукції;
 • Комп’ютерне обслуговування;
 • Вирощування зернових культур (крім рису) бобових;
 • Інші види освіти;
 • Виробництво медичних і стоматологічних інструментів;
 • Виробництво фарб, лаків і подібної продукції;
 • Виробництво тари з пластмас;
 • Виробництво обладнання зв’язку;
 • Виробництво електричного та електронного устаткування.

На території Байковецької сільської ради здійснює діяльність 117 одиниць суб’єктів малого підприємництва: ТОВ «Наукове виробниче підприємство «ОРІОН», ТОВ «СЕ БОРДНЕТЦЕ-УКРАЇНА», ТОВ «ЕКС ІМП ТРАНС», ПП «Фабрика меблів «НОВА», ПП «СВІТ КЕРАМІКИ», ПАТ «НОВАГАЗ», ПП «СПЕЦБУДТРАНС», ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «СПЕКТР ЛТД», ТОВ «МОСТ-УКРАЇНА», ПП «ГАЛІТ», ТОВ «ТІМЕЛІ», ТОВ«ВК ЛАКОФАРБА», ТОВ «ВВА», де зайнято 4650 (чотири тисячі шістсот п’ятдесят) осіб.

Спостерігається тенденція до збільшення кількості малих та середніх підприємств на 10 тис. осіб наявного населення.

Підприємства, які діють на території об’єднаної громади.

№п/п

Підприємство

Назва населеного пункту (юридична та фактична адреса підприємства)

СПД,

(назва юридичної особи,

ПІП підприємця-фізичної особи)

Вид діяльності

11.

Ресторан «Диканька»

с. Байківці

вул. 15 квітня, 3а

Коруна Сергій Богданович

Смірнов Ростислав Юрійович

(097) 966 52 52,

(067) 354 70 93,

(0352) 421-212

Заклад харчування

22.

«Се Борднетце – Україна»

с. Байківці

вул. 15 Квітня, 7

(0352) 510-840

Виробник кабельно-провідникової продукції для концерну "Фольксваген".

33.

ТОВ «ЕКСІМП ТРАНС»

 

 

Транспортні послуги

Вантажні автомобільні перевезення

44.

«Фабрика меблів «НОВА»

 

 

Мебельна фабрика

55.

ПП «СВІТ КЕРАМІКИ»

с. Байківці, вул. Стуса, 3

Грицюк Юрій Ярославович

(050) 377 34 81,

(096) 114 10 14

Торгівля будівельними матеріалами

66.

ПАТ «НОВАГАЗ»

с. Байківці

 

Роздрібна торгівля пальним

87.

ПП«СПЕЦБУДТРАНС»

с. Байківці, вул. Січових Стрільців, 104

Логінська Галина Борисівна

Телефон:

(0352) 494-220

Дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту

98.

«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «СПЕКТР ЛТД»

с. Байківці, вул. 15 КВІТНЯ , будинок 4А

БІЛОУС ІГОР ЄВГЕНОВИЧ

(0352) 252-406

Виробництво будівельних металевих виробів

19.

ТОВ «МОСТ-УКРАЇНА»

вул. Миру, 3,

с. Байківці,

тел.(0352) 296-262

(067) 351 24 34

 

Оптова торгівля

110.

ПП «ГАЛІТ»

c. Байківці, вул. 15 Квітня, 6Є

Золотий В.П.

 (0352) 437-060;

(0352) 434-138;

(0352) 436-820;

(0352) 433-807.

Виробництво стоматологічних установок, компресорів та аспіраційних пристроїв.

111.

ТОВ «ТІМЕЛІ»

с. Байківці, вул. 15 квітня, 6Д.

(0352) 510-195

Виробництво готових металевих виробів

 
Історії успіху

У 2007 році Sumitomo Electric Bordnetze заснував підприємство з виробництва кабельно-провідникової продукції для автомобілів концерну «Фольксваген» - ТОВ «Се Борднетце – Україна». с. Байківці Тернопільського району. Сьогодні це один із найбільших   роботодавців тернопільської області (близько 3 тисячі працівників).Даний приклад співпраці органу місцевого самоврядування з інвестором свідчить про сприятливий клімат для створення та ведення бізнесу  на території об’єднаної громади. Sumitomo Electric Bordnetze є членом Sumitomo Electric Industies Group, яка включає 331 дочірніх  компаній та філій у 33 країнах, переважно, переважно в Азії, Північній Америці та Європі. Загальна кількість працівників на підприємствах перевищує 180 тис.чол.

Підприємство «Галіт» засновано в 2000 році. Основний вид діяльності - виробництво стоматологічних установок, компресорів та аспіраційних пристроїв. «Галіт» представляє в Україні цілий ряд відомих світових виробників стоматологічного обладнання. На підприємстві діє міжнародна система управління якістю ISO 13485-87.

Проаналізувавши економічний потенціал нашої громади, наша територія є надзвичайно приваблива для залучення інвесторів. На даний момент в нас є ряд стратегічних об’єктів.

РОЗДІЛ 2. Пропозиції для інвесторів.

2.1. Пріоритетні галузі для інвестування.

Сприятливі природо-кліматичні умови розміщення громади створює можливості для розвитку таких видів діяльності як:

Ø  харчова та переробна промисловість;

Ø  тепличне господарство;

Ø  вирощування садових культур;

Ø  вирощування ягід, овочів;

Ø  бджільництво, рибальство, тваринництво, птахівництво;

Ø  альтернативна енергетика;

Ø  логістика.

2.2. Стратегічні інвестиційні проекти, які можна запропонувати інвестору.

Перелік інвестиційних пропозицій

№п/п

Адреса розташування земельної ділянки, об’єкту нерухомості

Площа земельної ділянки, об’єкту нерухомості

Короткий опис

Контакна (особа, тел., e-mail)

1

2

3

4

5

1

cело Байківці

(масив Галицький)

1,37 га

Земельна ділянка, наявні комунікації (електромережа, газопровід), розташована поруч з дорогою місцевого значення.

Атаманчук В.М.

тел. (0352) 29-62-95,

e-mail gromada.ekon@gmail.com

2

село Шляхтинці

6,0 га

Земельна ділянка.

Відпочинково-оздоровчий комплекс.

Поруч ліс та річка.

Атаманчук В.М.

тел. (0352) 29-62-95,

e-mail gromada.ekon@gmail.com

3

село Дубівці

1,0 га

Земельна ділянка. На території знаходиться джерело.

Атаманчук В.М.

тел. (0352) 29-62-95,

e-mail gromada.ekon@gmail.com

4

село Дубівці

1,0 га

Земельна ділянка, комунікації поблизу

Атаманчук В.М.

тел. (0352) 29-62-95,

e-mail gromada.ekon@gmail.com

5

село Стегниківці

2,0 га

Незавершене будівництво,

з/д.

Наявні комунікації, розташоване в центрі села

Атаманчук В.М.

тел. (0352) 29-62-95,

e-mail gromada.ekon@gmail.com

6

село Лозова

2,0 га

Комерційні та комунально-складські території V класу санітарної шкідливості, поруч з автомобільною дорогою М19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече. Наявні комунікації.

Атаманчук В.М.

тел. (0352) 29-62-95,

e-mail gromada.ekon@gmail.com

7

село Лозова

7,0 га

Комерційні та комунально-складські території Поруч із господарськими дворами. Наявні комунікації.

Атаманчук В.М.

тел. (0352) 29-62-95,

e-mail gromada.ekon@gmail.com

 

8

село Байківці

6,0 га

 Можливість розміщення логістичного центру.

Атаманчук В.М.

тел. (0352) 29-62-95,

e-mail gromada.ekon@gmail.com

 

9

село Шляхтинці

3,85 га

Можливість розміщення логістичного центру.

Атаманчук В.М.

тел. (0352) 29-62-95,

e-mail gromada.ekon@gmail.com

 

Контактна інформація

Байковецька сільська рада

œ 47711, Тернопільська область, Тернопільський район, с. Байківці, вул. Січових Стрільців, 43

Сільський голова Кулик Анатолій Романович

(0352) 29-62-24, (0352) 29-64-13,  gromada@bsr1653.gov.ua

Код ЄДРПОУ 04394846, р/р 35412002043758, МФО 838012, в ГУДКСУ у Тернопільській обл.

 

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь