Байковецька громада
Тернопільський район, Тернопільська область

Антикорупційне законодавство

1. Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 № 1700-VII

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1700-18

2. Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки»  від 14 жовтня 2014 № 1699-VII

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1699-18

3. Закон України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950 “Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування”

http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/950-2000-%D0%BF/ed20111012

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1072 “Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1072-2011-%D0%BF

7. Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 01.01.2006 N 2476-IV

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_102

8. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією від 01.03.2010 N 252-V

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_101

9. Закон України «Про очищення влади» від 16 вересня 2014 року № 1682/VІІ

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1682-18