БАЙКОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

Тернопільська область, Тернопільський район

Повідомлення про планову діяльність оцінки впливу на довкілля

Дата: 26.01.2022 09:47
Кількість переглядів: 1276

Фото без опису

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Служба автомобільних доріг

у Тернопільській області, ЄДРПОУ 25887079

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу
і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання

46001, м. Тернопіль, вул. О. Кульчицької 8, 0352 525 739

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи[*].

Планована діяльність, її характеристика.

Будівництво ІІ черги об’їзної автомобільної дороги м. Тернополя на ділянці від автомобільної дороги загального користування державного значення Р-41 Обхід м. Тернополя до автомобільної дороги загального користування державного значення М-19 Доманове (на м. Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м. Бухарест) (північна ділянка обходу м. Тернопіль), Тернопільська область. Довжина ділянки 6,765км.

Технічна альтернатива 1.

Планованою діяльністю передбачається будівництво ділянки автомобільної дороги з дорожнім одягом капітального типу – асфальтобетон.

 

Технічна альтернатива 2.

Планованою діяльністю передбачається будівництво ділянки автомобільної дороги з дорожнім одягом капітального типу – монолітний цементобетон.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

В адміністративному відношенні об’єкт планованої діяльності проходитиме по території Байковецької (с. Лозова, с. Шляхтинці, с. Гаї-Шевченківські) та Білецької територіальних громад Тернопільської області. Ділянка будівництва ІІ черги об’їзної автомобільної дороги є частиною перспективної автомобільної дороги обходу м. Тернопіль, який в свою чергу повинен об'єднати три міжнародні траси М-09,  М-19 та М-30, що перетинаються в межах міста.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Відмова від впровадження планованої діяльності. Так як виведення транспортних потоків за межі міста безпосередньо впливає на зниження негативних впливів автомобільної дороги на навколишнє середовище, то відмова від планової діяльності матиме негативні наслідки. У цьому випадку відбувається консервування існуючого стану і у майбутньому додаткове його погіршення, у зв’язку з чим дана альтернатива не є виправданою і далі не розглядається.

[*] Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Відсутня.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Реалізація проекту матиме позитивний вплив за рахунок покращення транспортної інфраструктури: підвищення безпеки та комфортні умови руху; скорочення часу перебування у дорозі; збільшення пропускної здатності для забезпечення місцевих і транзитних пасажиро- та вантажоперевезень; економія пального та зменшення зносу ходової частини автомобіля за рахунок пересування по сучасному дорожньому покриттю та забезпеченої можливості вибору оптимального режиму та швидкості руху.

Позитивний же вплив близького розташування обходу для місцевих жителів полягатиме, по-перше, в обов’язковому рості транспортної доступності і, як наслідок, економічної привабливості територій поблизу дороги, що буде сприяти задоволенню потреб місцевого населення. По-друге, в появі нових робочих місць, як на стадії будівництва, так і при подальшої експлуатації дороги за рахунок розвитку її інфраструктури та об’єктів супутнього сервісу. По-третє, в покращенні можливості працевлаштування в інших районах області за рахунок поліпшення транспортного зв’язку з ними.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Планована ділянка автомобільної дороги матиме загальну протяжність 6,765 км, з улаштуванням 3-ьох транспортних розв'язок у двох рівнях.

Проектом передбачено наступні техніко-економічні показники:

- максимальна інтенсивність руху на 2042 рік становитиме 41 910 авт./добу приведених до легкового;

- категорія дороги – I б;

- розрахункова швидкість – 110 км/год;

- ширина проїзної частини – 4х3,75 м;

- найбільший поздовжній похил - 45‰;

- найменший радіус кривих

у плані – 700 м;

у поздовжньому профілі: випуклих – 20 000 м, увігнутих 7 000 м.

Кількість штучних споруд, що передбачаються:

- естакад – 1 шт.;

- шляхопроводів –3 шт.;

- очисні споруди – 2 шт.;

- біопереходів – 1 шт.;

- сільхосппереходів – 1 шт.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно з чинними нормативними документами та передбачають:

- дотримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;

- дотримання значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) та орієнтовно безпечних рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць;

- дотримання встановлених санітарних норм та правил (санітарних розривів, санітарно-захисних зон, зон санітарної охорони тощо);

- дотримання вимог Водного кодексу України, що регламентує виконання робіт в межах прибережно-захисних смуг;

- забезпечення організованого збирання та відведення господарсько-побутових стоків;

- забезпечення організованого збирання та відведення поверхневих стоків з території об’єкта згідно з дозволами на спецводокористування;

- забезпечення виконання умов дозволу на спецводокористування при заборі води з артсвердловин;

- дотримання допустимих рівнів шуму на межі найближчої житлової забудови;

- збирання, зберігання та передача на утилізацію чи переробку відходів;

- дотримання обмеження поширення впливу з відстанню від брівки земляного полотна автомобільної дороги до житлової забудови розміром 50,0 м відповідно до п.4.14, табл. 2 ГБН.В.2.3-218-007:2012 «Екологічні вимоги до автомобільних доріг. Проектування» та п. 5.26 до «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»

щодо технічної альтернативи 2

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за технічної альтернативи 2 аналогічні технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Розробка проєктної документації проводиться з урахуванням вимог протипожежних, містобудівних й територіальних обмежень відповідно до чинних нормативних документів. Врахування специфіки впливу автомобільної дороги на навколишнє середовище проводиться відповідно до вимог ГБН В.2.3-218-007:2012 «Екологічні вимоги до автомобільних доріг. Проектування».

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива 2 відсутня.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

В підготовчий період передбачається: зняття існуючого дорожнього покриття, розчистка придорожньої території від дерев та чагарникової рослинності, перевлаштування інженерних комунікацій та влаштування будівельно-монтажних майданчиків.

Вище перелічені роботи повинні виконуватись спеціалізованими організаціями за діючими нормами та технічними умовами з попередженням служб експлуатації і в присутності їх представників. До початку робіт будівельна організація розробляє і затверджує у визначеному порядку проєкт виконання робіт, в якому у відповідності з типовими технологічними картами, правилами техніки безпеки, нормативними та директивними документами визначається послідовність та строки виконання окремих технологічних процесів.

щодо технічної альтернативи 2

Еколого-інженерна підготовка і захист території за технічної альтернативи 2 аналогічні технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Врахування висновків археологічних вишукувань земельних ділянок, які підпадають в зону будівельних робіт.

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива 2 відсутня.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

Джерелами потенційного впливу на довкілля за технічною альтернативою 1 є:

При будівництві:

- геологічне середовище – виникнення або активізація небезпечних геодинамічних процесів, в т.ч. від риття траншей, котлованів, буріння артсвердловин;

- клімат та мікроклімат – не передбачається;

- повітряне середовище – викиди забруднюючих речовин при роботі двигунів будівельної техніки, при проведенні зварювальних і лакофарбових робіт, при переукладанні газопроводів (стравлювання метану), пилоутворення, шум, вібрація;

- водне середовище – зміна умов поверхневого стоку, забруднення водного середовища стічними водами, які містять нафтопродукти та інші хімічні сполуки, утворення додаткової мутності при виконанні будівельних робіт в акваторіях;

- ґрунти – відчуження земель в межах смуги відведення автомобільної дороги, а також під інженерні об’єкти, механічне порушення ґрунтового покриву, хімічне забруднення, забруднення відходами будівництва;

- рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – негативний вплив на стан біологічних та екологічних систем в зоні будівництва, шум, аерозольні випадіння;

- навколишнє соціальне середовище – дискомфорт для мешканців району проведення планованої діяльності (негативний вплив); створення нових робочих місць (позитивний вплив);

- навколишнє техногенне середовище – негативні впливи відсутні.

При експлуатації:

- геологічне середовище – не передбачається;

- клімат та мікроклімат – не передбачається;

- повітряне середовище – викиди забруднюючих речовин при роботі двигунів автомобільного транспорту та технологічного обладнання, шум та вібрація від автомобільного транспорту та технологічного обладнання;

- водне середовище – забір води з артсвердловин відповідно до дозволу на спецводокористування; скид очищеного поверхневого стоку у водойми відповідно до дозволу на спецводокористування;

- ґрунти – забруднення твердими частками від зносу автомобільних шин та покриття автодороги, хімічне забруднення від викидів автотранспорту, забруднення сміттям та хімічними елементами, що входять до складу протиожеледних матеріалів;

- рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – негативний вплив на стан біологічних та екологічних систем в межах захисної смуги автомобільної дороги, шум, аерозольні випадіння;

- навколишнє соціальне середовище – покращення транспортного сполучення між населеними пунктами та покращення інвестиційної привабливості;

- навколишнє техногенне середовище – поліпшення транспортної інфраструктури.

щодо технічної альтернативи 2

Джерела потенційного впливу на довкілля за технічною альтернативою 2 аналогічні технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1

При здійснення запланованої діяльності необхідне дотримання п.5.26 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» від 19.06.1996 №173, а саме відстань від краю проїзної частини магістральних доріг до червоної лінії житлової забудови слід встановлювати з урахуванням забезпечення в житловій забудові нормативних рівнів шуму і забруднення атмосферного повітря, але не менше 50,0 м.

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива 2 відсутня.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”).

Відповідно до п.7, частини 2, статті 3 (Перша категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля) – будівництво автомобільних доріг першої категорії.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планується провести дослідження впливу планової діяльності на повітря, ґрунт, рослинний та тваринний світ, техногенне та соціальне середовище під час будівництва та експлуатації об'єкту. Розроблення заходів по зниженню негативних впливів на довкілля та покращення екологічного благополуччя.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

  • підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
  • проведення громадського обговорення планованої діяльності;
  • аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
  • надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
  • врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде:

Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт та дозвіл на виконання будівельних робіт

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11, Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається

Державною архітектурно-будівельною інспекцією України.

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та контролю, відділ оцінки впливу на довкілля.

(найменування уповноваженого органу,

Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35,

e-mail: OVD@mepr.gov.ua,

поштова адреса, електронна адреса,

тел./факс: (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, Котяш Лада Павлівна.

номер телефону та контактна особа)

 

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь