БАЙКОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

Тернопільська область, Тернопільський район

Звіт про роботу центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Байковецької сільської ради за 9 місяців 2017 року.

Дата: 28.09.2017 15:11
Кількість переглядів: 1074

Фото без опису

РОЗДІЛ  І

         Сьогодні по всій Україні активно проводиться соціальна робота, яка передбачає надання адресної допомоги найуразливішим верствам населення. Одним з пріоритетних напрямів діяльності центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі Центр) єсоціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, здійснення соціальних заходів, спрямованих на вихід із складних життєвих обставин, які вони не в змозі самостійно подолати за допомогою наявних засобів і можливостей, створення умов для самостійного розв'язання життєвих проблем, що виникають в сім'ї  та повернення до повноцінного життя родини.

Населення Байковецької сільської ради складає 6557 чоловік. Так, відповідно до рекомендованих Міністерством соціальної політики норм навантаження (~1500 чол/1фахівець), у ЦСССДМ працює 4 фахівці із соціальної роботи, які можуть забезпечити на ранньому етапі виявлення сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, запобігти появі нових проблем та сприяти збереженню біологічної сім’ї. І саме фахівець із соціальної роботи на селі є зв’язуючою ланкою між простими громадянами та всією соціальною мережею, оскільки безпосередньо  контактує та співпрацює зі школою, закладами  охорони здоров’я на селі, органами  місцевого самоврядування, дільничним інспектором, сільською  громадою. Таким чином, їх робота безпосередньо вирішує проблеми соціального сирітства, які коштують державі набагато більше. Систематично здійснюється облік сімей /осіб/, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Налагоджена система методичного супроводу соціальної роботи в громаді та підвищення кваліфікації фахівців. Загалом 1 працівник ЦСССДМ протягом 2017 року взяв участь у  3-4 навчальних або методичних заходах за ключовими напрямами соціальної роботи. Зокрема,  важливою складовою підвищення кваліфікації працівників мережі є навчання, які проходять на базі Тернопільського регіонального центру перепідготовки та підвищення кваліфікації  працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. Так, у 2017 році для 6працівників ЦСССДМ, в тому числі фахівців із соціальної роботи проведено інтерактивні семінари з елементами тренінгу «Здійснення соціальної роботи з учасниками АТО та їхніми родинами», попередження насильства, торгівлі людьми, з питань організації роботи з наставництва, робота з сім’ями в складних життєвих обставинах в умовах децентралізації.  За результатами навчань   фахівці із соціальної роботи  отримали  сертифікати державного зразка.

Соціальна робота фахівців із соціальної роботи ЦСССДМ спрямована на:
-      раннє виявлення, облік та соціальний супровід сімей, які опинилися в  складних життєвих обставинах;
-      проведення інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на формування засад усвідомленого, відповідального батьківства;
-      робота по створенню прийомних, патронатних сімей, забезпечення соціального супроводу прийомних, патронатних сімей;
     надання послуг, соціальна підтримка сімей,  які опинилися в складних життєвих обставинах;
     проведення інформаційно-просвітницьких, профілактичних заходів у дитячому     молодіжному середовищі.

В процесі роботи з даною категорією сімей ОТГ працівниками Центру визначено основні причини, з якими найчастіше пов’язані проблеми, що виникають у них:  пияцтво; безробіття; низький рівень виховного потенціалу батьків; залежність; труднощі підліткового віку; непрацездатність; хвороба дитини; конфлікт між членами родини; різні види насильства. Важливим фактором сімейного неблагополуччя також є низький рівень матеріального забезпечення, від нещодавна – вимушене переселення, пов’язане з окупацією АР Крим та бойовими діями в зоні АТО.

         Протягом 9 місяців 2017 року соціальною роботою  охоплено 179 сімей та осіб в них виховується 249 дітей (6,6% жителів громади) як таких, що перебувають в складних життєвих обставинах, з них під соціальним супроводом перебувало - 23 сім’ї (55 дітей), за карткою отримувача послуг – 156 клієнтів.

Важливими  критеріями  якості  соціального супроводу є відсоток сімей, знятих з позитивним  результатом та кількість  досягнутих   конкретних  результатів у роботі з цими сім’ями. Так, відповідно до звітних показників, із соцсупроводу з позитивним результатом знято 8 сімей, в яких виховується 15 дітей.

Можна зробити висновок, що невелика кількість сімей громади перебуває в складних життєвих обставинах через матеріальні труднощі, однак велика частина із сімей в кризі – мають більш соціально-педагогічні та психологічні проблеми. Тому необхідно створювати індивідуально для роботи з окремими сім’ями мультидисциплінарні команди спеціалістів, котрі б надавали необхідну допомогу. Сюди пропонуємо залучати в першу чергу працівників освіти, органів поліції, релігійних представників.

Для налагодження соціально-економічної ситуації в сім’ях інтенсивно працюють фахівці із соціальної роботи Центру, а з питань суворого неналежного виконання батьками своїх обов’язків, службі у справах дітей, як органу, який має ряд повноважень в частині попередження, вилучення та позбавлення батьківських прав, необхідно посилити індивідуальну роботу із дітьми з сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах (взяття їх на облік, складання індивідуальних планів роботи та конкретних кроків їх реалізації).

Величезною проблемою населення громади є приховування фактів здійснення домашнього насильства одним членом сім’ї по відношенню до іншого. Хоча прямих звернень з цих питань до правоохоронних органів поступає відносно небагато, насправді їхня кількість в рази більша. Фахівцями із соціальної роботи вживаються заходи щодо недопущення вчинення повторно таких випадків, однак є ряд проблем, які невзмозі Центр подолати в роботі з такими сім’ями самостійно. Для цього необхідно посилити роботу педагогів в частині раннього діагностування ознак насильства у дітей, негайного реагування на факти вчинення таких випадків у сім’ях представниками правоохоронних органів, та адекватної реакції з боку громади на те, що відбувається всередині родинного середовища.

В ОТГ функціонує і перебуває під супроводом 1 прийомна сім’я, в якій виховується 6 дітей. В цій сім’ї створено належні умови для утримання дітей є все необхідне для забезпечення нормального рівня життєдіяльності дітей в родині.

На обліку Центру перебуває особи з числа дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування (з 18-23 років) та 1 сім’я опікунів перебуває під супроводом, де на утриманні перебувають 2 дитини, позбавлені батьківського піклування.

В банку даних Центру перебуває 129 сімей в якій існує проблема інвалідності, з них 20 сімей, де виховуються діти з особливими потребами. Основні проблеми сімей, які виховують дітей, молодь з інвалідністю є:

  • брак інформаційної, психологічної підтримки;
  • відсутність системної допомоги сім’ї, системи раннього втручання, кваліфікованих спеціалістів (медичних, педагогічних, соціальної роботи), технічних засобів реабілітації;
  • брак знань у батьків з виховання дитини з інвалідністю, функціональності сім’ї;
  • доступність у реалізації  прав (на освіту, медичне забезпечення, дозвілля тощо);
  • стереотипи в суспільстві щодо інвалідності (і в близькому оточенні);
  • проблеми соціалізації молоді з інвалідністю, відсутність програм і можливостей для становлення для молоді.

На сьогодні відсутній підсумковий облік інвалідів громади відсутній. В результаті проведеного аналізу стало відомо, що робота із даною категорією сімей представниками медицини зводиться, в основному, до надання екстреної допомоги, однак упущено ряд заходів, котрі мали б мати належне місце в роботі із людьми з особливими потребами. Зокрема, з питань реабілітації дітей та дорослих інвалідів у закладах, в яких вони можуть отримати психологічну та фізіологічну підтримку належного рівня.

З метою надання соціальних послуг неповнолітнім та молоді, які засуджені до покарань не пов'язаних з позбавленням волі, Центром налагоджена співпраця із кримінально-виконавчою інспекцією, проводяться заходи, спрямовані на формування та закріплення здорового способу життя, профілактики наркоманії, соціально-небезпечних хвороб, надаються індивідуальні консультації. Індивідуальною соціальною роботою центру  охоплено 9 осіб, засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі та 1 особа, що повернулася з місць позбавлення волі.

Аналіз роботи із даною категорією сімей показав, що в основному молодь відбуває покарання за незначні злочини. Однак, ті особи, які відбували покарання в місцях позбавлення волі продовжують вести неналежний спосіб життя, категорично відмовляються від співпраці із соціальною службою, що могло б суттєво повпливати на рецидивні випадки. Члени родин даних осіб неохоче надають інформацію про ситуацію щодо поведінки згаданих осіб, не усвідомлюючи ризики розвитку подій в подальшому. Консультації із представниками правоохоронних органів з приводу подальшої роботи з даною категорією сімей визначили можливість здійснення дистанційного спостереження за такими клієнтами, попередження близького оточення про міру відповідальності за приховування протиправних діянь родичів.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України №1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплат державної допомоги сім’ям з дітьми» від 27.12.2001 року зі змінами та доповненнями з метою раннього виявлення сімей в складних життєвих обставинах Центром відвідуються сім’ї  яким призначена  матеріальна допомога при народжені дитини, за 9 місяців 2017 року обстежено – 42 родини, в них   84 дитини. З даних сімей 3 сім’ї, в яких проживає 10 дітей виявились в складних життєвих обставинах. Усі вони взяті під соціальний супровід. Жодна сім’я не виявила наміру відмовитися від новонародженої дитини, однак під час обстежень виявляли дітей, які були не в належному вигляді в плані гігієни. Таким матерям, на нашу думку, слід збільшити кількість відвідувань представниками медицини населених пунктів з метою запобігання розвитку хронічної недбалості і можливих інфекцій у новонароджених.

Діяльність центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у напрямку роботи з учасниками АТО та їх сім’ями спрямована на виконання ряду нормативних документів, зокрема Указу Президента України від 18.03.2015 №150 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції, та розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 №369-р «Про затвердження плану заходів щодо медичної,психологічної, професійної адаптації учасників АТО», змінами до Постанови КМУ від 17.07.2015 року №495 «Про внесення змін до Загального Положення про центр соціальних служб».

На  Центри безпосередньо покладено завдання щодо соціальної та психологічної підтримки учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб. Проводиться анкетування демобілізованих учасників АТО з метою вивчення проблемних питань сьогодення. Фахівцями обстежено і зроблено оцінки потреб – 59 сімей учасників АТО та 3 сімей із числа внутрішньо-переміщених. За результатами проведеної роботи заведена картка отримувача соціальних  послуг/соціальний паспорт. Сім`ям надаються соціально-педагогічні, соціально-медичні, соціально-економічні послуги, здійснено сприяння в отриманні допомог, роздано пам’ятку про «Права та пільги для учасників АТО» з переліком пільг. Фахівці Центру разом із жителями населених пунктів   збирають та допомагають учасникам АТО продуктами харчування, одягом, медичними препаратами, які направляються в зону бойових дій.

Загальні показники роботи з клієнтами ЦСССДМ:

Протягом 2017 року фахівці із соціальної роботи надали соціальні послуги 427 особам з числа найуразливіших категорій населення

За сприяння фахівців у 2017 році:

- 175 отримали психологічну допомогу;

- 5 юридичну допомогу;

- 20 отримали послуги з оздоровлення;

- 64 клієнтів покращили житлово-побутові умови;

- 131 отримали допомогу одягом, взуттям, продуктовими наборами;

- 87 оформили або відновили документи;

- 24 отримали допомогу в лікуванні, догляді;

- 87 отримали гарантовані державою соціальні виплати та допомоги;

- 2 працевлаштовані;

- 312 отримали матеріальну допомогу;

- 18 поновлені або влаштовані на навчання;

- 21 залучені до реабілітаційних програм.

Постійно оновлюються інформаційні куточки «ЦСССДМ інформує» при сільській раді, школах, ФАПах, будинках культури щодо попередження сімейного неблагополуччя, соціального сирітства, насильства в сім’ях, популяризації сімейних форм виховання.

Центром проводиться спільна робота з усіма суб’єктами соціальної роботи як того вимагає чинне законодавство.

РОЗДІЛ  ІІ

Важливим напрямком роботи центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  єпрофілактично – просвітницька робота , яка здійснюється в школах щодо запобігання поширенню негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі, пропаганда здорового способу життя, протягом 2017 року ЦСССДМ проведено – 25 групових профілактичних заходів, під час яких роботою охоплено 1842 особи. Всього центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді використано 29100 грн. Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Байковецької сільської ради є спеціальним закладом, що забезпечує організацію та проведення соціальної роботи із соціально незахищеними категоріями сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, здійснює реалізацію Законів України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про соціальні послуги», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про охорону дитинства», «Про Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини», «Про попередження насильства в сім'ї», «Про протидію торгівлі людьми», «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк», Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень Кабінету Міністрів України, рішень обласної та сільської рад, розпоряджень їх голів та ін.

Директор ЦСССДМ                                                                    О.І. ЯРІШ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь