БАЙКОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

Тернопільська область, Тернопільський район

ЗВІТ СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ ПРО ВИКОНАНУ РОБОТУ У 2017 РОЦІ

Дата: 01.01.2018 13:49
Кількість переглядів: 1811

Фото без опису

Шановна Громадо!

 

Відповідно до положень Конституції України, Європейської хартії місцевого самоврядування (від 15 жовтня 1985 року, ратифікована Законом України від 15 липня 1997 року №452), законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», Про  децентралізацію  влади»,  «Про  співробітництво  територіальних громад», «Про  засади державної  регіональної політики», «Про добровільне об’єднання  територіальних громад»  на  Ваш  розгляд виношу  звіт сільського  голови  за  2017 рік  діяльності Байковецької сільської ради.

Найголовнішим суб’єктом  діяльності будь - якої влади є людина з усіма її  суспільними проблемами. Саме цій стратегічній  меті підпорядкована  робота Байковецької сільської ради і моя, зокрема, як голови. Цього  вимагає і конституційний принцип, в якому   підкреслено,  що  єдиним  джерелом  влади є народ. Тож і  основою  наших дій була  і  залишається  місцева  самоврядність. Без цього  неможлива ефективна регіональна  політика, а  відповідно і  розвиток населених  пунктів громади, інтереси яких представляє сільська  рада.

Як і у попередні роки, робота  сільської  ради проходила у час насичений складними суспільно-політичними подіями  в  країні, непростою  соціально-економічною  ситуацією викликаною фінансово-економічною кризою, антитерористичною операцією  на сході  України.  Як  орган  місцевого  самоврядування ми  не  відступали від  зазначених законодавством принципів законності, гласності, колегіальності поєднання місцевих і державних інтересів.

Вся  наша  діяльність будувалась та будується планово. Головною  формою  роботи  була  і залишається сесійна діяльність. Відбулося 10 пленарних  засідань, на яких прийнято 256 рішень а також проведено 14 засідань виконавчого комітету на яких прийнято 145 рішень. Прийняття  цих рішень сприяло оперативному  розгляду  питань, які  потребували  вирішення виключно  на  пленарних  засіданнях, протягом  2017 року. До порядку денного питання як  правило, виносились  заздалегідь,  але  деколи  мало  місце недостатнє  обґрунтування, необхідності  розгляду того  чи  іншого  питання, відсутність  розрахунків, пояснювальних  записок і т.д., що  зволікало  їх  попередній  розгляд і опрацювання, впливаючи на  своєчасне доведення  матеріалів до  депутатів. У центрі  уваги  знаходились і  знаходяться  питання  покращення рівня  життя  людей громади, поліпшення  фінансового  стану,  економічної  та  соціальної  політики  в територіальній громаді.

Наприкінці року розпочато процес приєднання нами сіл Гаї-Шевченківські, Охримівці, Чернелів-руський та Соборне. ( На даний час на території сільської ради розташовано сім населених пунктів -  села Байківці, Шляхтянці, Гаї Гречинські, Лозова,  Курники, Стегниківці, Дубівці. Загальна площа складає – 9790га.)

Працівниками  сільської  ради розроблено  та затверджено сесією  сьомого скликання ряд програм:

 • Програму соціально-економічного розвитку на 2017-2020 роки;
 • Програму розвитку малого та середнього підприємства в Байковецькій ОТГ;
 • Програму забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2017-2019 роки;
 • Програму підтримки громадських організацій;
 • Програму розвитку фізичної культури і спорту в Байковецькій об’єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки;
 • Програму розвитку туризму в Байковецькій об’єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки;
 • Програму розвитку культури і мистецтва в Байковецькій об’єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки;
 • Програму проведення робіт із землеустрою по Байковецькій сільській раді (населені пункти: Байківці, Шляхтинці, Лозова, Курники, Стегниківці, Дубівці) на 2017-2018 роки;
 • Програму благоустрою Байковецької сільської радина 2016-2017 роки;
 • Програму сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки громадян Байковецької об’єднаної територіальної громади на території Тернопільського району на 2017 рік;
 • Програму підтримки дітей, молоді, жінок, сім’ї, учасників АТО, соціальний супровід людей похилого віку та інвалідів на 2017 рік;
 • Програму «Шкільний автобус»;
 • Програму підтримки і розвитку Тернопільської районної організації Товариства Червоного Хреста «Турбота і милосердя» на 2017-2021 роки;
 • Програму запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2017-2021 роки;
 • у цільового захисту населення і території Байковецької сільської ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016-2017 роки;
 • Програму розвитку пасажирських перевезень автомобільним транспортом загального користування в Байковецькій сільській раді на 2016-2020 рр.;
 • Програму «Обдаровані діти» на 2016-2020 роки;
 • Програму енергоефективності та енергозбереження Байковецької сільської ради на 2016-2017 роки;
 • Програму проведення робіт із землеустрою по Байковецькій сільській раді;
 • Положення про порядок надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян;
 • Положення про порядок сплати пайової участі замовників у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сіл Байковецької сільської ради;
 • Сільську молодіжну політику на 2016-2017 роки.

 Протягом року на підставі зазначених програм:

 • розроблено робочі проекти, проектно - кошторисні  документації,  які  подавались  на  узгодження  в Тернопільську  ОДА, Міністерство регіонального  розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  де  були  погоджені  та  отримали  позитивні  висновки, а частково і  реалізовані  у 2017 році;
 • виплачено допомоги у сфері соціального захисту у розмірі 1 771 956 (один мільйон сімсот сімдесят одна тисяча дев’ятсот п’ятдесят шість гривень) 00коп наступним категоріям:
 • учасникам бойових дій - 57 чол.,
 • учасникам війни -  9 чол.;
 • учасникам ліквідації на ЧАЕС – 14 чол.;
 • учасникам які потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС - 4 чол.;
 • учасникам, які потерпіли від аварії на ЧАЕС - 5 чол.;
 • учасникам сімей померлих громадян із числа ліквідації аварії на ЧАЕС -  1 чол.;
 • учасникам сімей померлих (загинувших) ветеранів війни, військовослужбовців - 20 чол.;
 •  
 • одиноким громадянам, які проживають окремо від членів родини, та не є інвалідами І-ІІ групи – 41 особа;
 • репресовані – 18 осіб;
 • багатодітним сім’ям.;
 • закуплено та вручено цінні подарунки особом похилого віку, які у 2017 році досягли ювілейних дат, а саме 90, 95 і 100 років на суму 7150 (сім тисяч сто п’ятдесят) гривень 00коп;
 • централізовано закуплено та вручено депутатами по округах 1685 солодких новорічних подарунків;
 • профінансовано проведення навчально-тренувальних зборів і змаганнь з олімпійських та неолімпійських видів спорту на суму 778 792 (сімсот сімдесят вісім тисяч сімсот дев’яносто одна) гривні 00коп.;
 • витрачено 794 075 (сімсот дев’яносто чотири тисячі сімдесят п’ять) грн. 00 коп на підтримку молодіжної політики в громаді;
 • на оздоровлення та відпочинок дітей витрачено 49280 (сорок дев’ять тисяч двісті вісімдесят гривень) 00коп.;
 • придбано різний спортивний інвентар, призи та памятні сувеніри  для  спортивнихзаходів , на суму – 102 281 грн.
 • здійснено компенсаційні виплати на пільговий проїзд транспортом загального користування пільговим категоріям громадян в розмірі 286 679 (двісті вісімдесят шість тисяч шістсот сімдесят дев’ять) грн. 00коп.;
 • на ремонт доріг витрачено 7 776 000 (сім мільйонів сімсот сімдесят шість тисяч) грн. 00коп.
 • на благоустрій сіл витрачено 3 218 224 (три мільйони двісті вісімнадцять тисяч двісті двадцять чотири) гривні 00 коп.;
 • на проведення заходів із землеустрою витрачено 399454 (триста дев’яносто дев’ять тисяч чотириста п’ятдесят чотири) гривні 00 коп.
 • на реалізацію заходів, щодо інвестиційного розвитку території витрачено 973460 (дев’ятсот сімдесят три тисячі чотириста шістдесят) гривень;
 • придбано обладнання та предмети довгострокового користування для здійснення благоустрою населених пунктів на суму 774500 (сімсот сімдесят чотири тисячі п’ятсот) гривень 00коп.;
 • на утримання та розвиток інфраструктури доріг витрачено 5 514 683 (п’ять мільйонів п’ятсот чотирнадцять тисяч шістсот вісімдесят три) гривні.
 • на оплату за спожиту активну електроенергію вуличного освітлення за 2017 року витрачено 441 517(чотириста сорок одна тисяча п’ятсот сімнадцять )гривень 00 коп.;
 • здійснюється безкоштовне перевезення пільгових категорій громадян по маршруту Дубівці-Байківці в необмеженій кількості (витрачено 286 000 (двісті вісімдесят шість тисяч)гривень 00 коп.;
 • виготовлено три автобусних павільйони (2 – с.Курники, 1 – с.Байківці по вул.Р.Шухевича) та встановлено піднавіс по вул.Січових Стрільців в селі Байківці- затрачено близько 50 тис.грн.;
 • укладено 7 договорів по сплаті пайової участі на суму 110 207 тис. гр.
 • формується реєстр рекламних засобів що знаходяться на території громади, з метою укладення договорів на тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності (пріоритет);
 • зроблено топографічну зйомку (Смиковецької) автодороги М12, яка частково знаходиться на території громади;
 • проводилися заходи по благоустрою території населених пунктів (обкошування трав, обрізка та видалення дерев, впорядкування кладовищ, ремонт автобусних зупинок). Витрачено – 154426грн.;
 • для забезпечення належного утримання сільських дорігв зимовий період укладено договори із транспортними організаціями та заготовлено необхідну кількість піскосуміші (100 тонн);
 • з питань цивільного захисту створено Байковецьку ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, місцеву комісію з питань евакуації, консультативний пункт з питань цивільного захисту;

З метою мобільності здійснюється оформлення різних державних соціальних допомог, за якою звернулося 220 осіб, з них:

 • на державну допомогу малозабезпеченим сім’ям – 16 сімей;
 • допомогу при народженні дітей – 18 осіб;
 • допомогу на дітей одиноким матерям – 6 матерів;
 • на призначення житлової субсидії – 180 осіб.

З метою отримання даних, щодо точної кількості домогосподарств, які знаходяться на території сільської ради,  у т.ч. особистих селянських господарств, і площі землі  що знаходиться в  користуванні жителів ведеться погосподарський облік дворів, який немає терміну зберігання;

Здійснюється виготовлення будівельних паспортів на забудову земельних ділянок (видано 114 будівельних паспорти);

За зверненнями громадян видаються містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок (видано 8 містобудівних умов), паспорти прив’язки малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності.

Працівниками відділу земельних відносин, будівництва та архітектури надаються консультації громадянам, щодо:

 • оформлення права власності на земельні ділянки;
 • оформлення договорів оренди землі та додаткових угод до діючих договорів оренди;
 • переоформлення земельних ділянок по спадщині;
 • поділу чи об’єднання земельних ділянок;
 • відведення земельних ділянок у власність або в користування.

Працівниками відділу земельних відносин, будівництва та архітектури  за участі постійної депутатської комісії здійснюється  виїзд по спірних питаннях, щодо використання земельних ділянок землевласниками та землекористувачами (протягом року 25 виїзних комісії)

Проводяться роботи по зміні меж сіл Шляхтинці та Гаї-Гречинські Тернопільського району Тернопільської області.

Розробляється проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки природно-заповідного фонду місцевого значення (Дуби Братів Мисулів).

Здійснюються організаційні роботи по відкриттю автобусного маршруту Тернопіль – Байківці (масив Русанівка) через масив Гаї-Ходорівські.

Згідно затверджених графіків виїзних прийомів на 2017 рік, начальник Тернопільського об’єднаного  управління Пенсійного фонду України Тернопільської області Глух Тетяна Григорівна  проводила виїзний прийом громадян на віддаленому робочому місці у Байковецькій сільській раді

На військовому обліку в Байковецькій сільській раді станом на 01.01.2018 року перебуває 1857 осіб, що зареєстровані на території сіл об’єднаної територіальної громади – Байковецької сільської ради, з них:

 • жінок – 26;
 • офіцерів – 43;
 • солдатів, сержантів запасу – 1581;
 • призовників – 207.

Під час весняного та осіннього призову викликалось 179 осіб, з яких відправлено у військові частини 4 особи.

На контрактній службі  із нашої громади перебуває 10 осіб.

Слід зазначити, що протягом року, що минув відбулися Благодійна акція «Фабрика різдвяного вареника»  та благодійний бал, участь у яких взяли усі охочі. На Фабриці різдвяного вареника спільними зусиллями наліпили 15000 вареників. Усе було передано волонтеру  - Гоч Світлані Василівні, яка відправила їх воїнам АТО. Метою акції було не лише нагодувати наших солдатів, але зробити так, щоб бійці відчули тепло рідних домівок, тепло рук і сердець. Щоб наші бійці відчули щоденну, щосекундну підтримку своїх вдячних земляків. Свято вареника  є прикладом того, як навколо єдиної  мети можна об`єднати людей, бо нині нашій країні найбільше бракує єдності. А під час благодійного балу відбувся аукціон, де розіграли лоти. Організаторам вдалося зібрати 26000 гривень з реалізації запрошень та аукціону. Кошти направлено на придбання медичного обладнання у Комунальний заклад «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини», а саме аналізатор а для визначення загального аналізу сечі.

В липні звітного року в селі Шляхтинці  відкрито місцеву пожежну станцію. Це ознака того, що в умовах реформування, децентралізації, ми прямуємо правильним шляхом. Адже відтепер зможемо  захисти  життя жителів громади. Ці кроки, які ми робимо в напрямку децентралізації сьогодні дають можливість робити дороги, освітлення, проводити заходи з енергоефективності, облаштовувати амбулаторію. Дуже важливо, щоб тепер наша робота відбувалася з усвідомленням того, що єдиний, хто може визначити долю розвитку свого села і громади – це є житель цієї громади. Нами здійснено фінансування по створеню  місцевої пожежної охорони в розмірі 353810 (триста п’ятдесят рито тисячі вісімсот десять) гривень. Штат команди – чотири особи. Начальник Управління ДСНС України у Тернопільській області полковник служби цивільного захисту Віктор Маслей вручив ключі від пожежної автоцистерни АЦ – 40 (131) 137А , обладнану на шасі ЗІЛ-130, яка вивільнилася в одній із державних  пожежно-рятувальних частин, в зв’язку з оновленням автопарку. Така практика передавання техніки є звичним досвідом для більшості європейських країн.

Цього ж місяця в НВК «Шляхтинецькій ЗОШ І-ІІ ст. ім. О. Г. Барвінського - ДНЗ» урочисто відкрито музей  до 170 - річчя з дня народження Олександра Григоровича Барвінського, який залишив великий слід в історії Галичини як історик, публіцист, педагог, літературознавець, громадський діяч.

В селі Лозова відкрито та посвячено пам’ятний  знак «Депортація 1946-2016», де  зібралось чимало місцевих жителів та запрошених гостей з навколишніх сіл. Автор пам’ятного знаку, відомий український скульптор та заслужений художник України Романа Вільгушинський.

До дня захисника України, з метою підтримки Збройних сил України, добровольчих формувань, у населених пунктах Байковецької сільської ради старостами, представниками галузі медицини, освіти, культури, релігійними спільнотами акумульовано 6 тонн натуральної допомоги від населення у вигляді сільськогосподарської продукції, вітамінної та м’ясної  консервації, чаю, кави, круп, олії, спецій та ін. За допомогою волонтерської організації «Схід і Захід – єдині!» всю зібрану допомогу відправлено в зону проведення антитерористичної операції.

За підтримки програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) при НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» створено першу сільську шкільну обсерваторію  в Україні, яка стане навчальним центром для всіх учнів шкіл нашої громади. Діти, досліджуючи світ у всій його красі, будуть захоплюватися незбагненними масштабами Всесвіту,  величчю та досконалістю задумів Творця, розвивати свій розум та зміцнювати віру, адже як відзначив у своїй праці «Про співвідношення віри і розуму» Папа Римський Іван Павло ІІ: «Віра і розум – ніби два крила, на яких людський дух підноситься до споглядання істини».

Досліджуючи Всесвіт, школярі також зможуть краще вивчити нашу рідну Землю – унікальну планету Сонячної системи, на якій існує життя не з підручників та сухих схем, а у справжній обсерваторії із використанням сучасного потужнього телескопу, який подаровано представники програми DOBRE. Тепер планети, зірки, комети та астероїди можна знайти та відслідкувати в онлайні.

Наприкінці грудня відкрито оновлене приміщення відділу освіти Байковецької сільської ради.

  Шановні  громадяни  коротко  хочу зупинитись   на виконанні Програми  соціально-економічного  розвитку на  2017-2020 роки. Пріоритетною    цілею є розвиток нашої громади, як самостійного багатофункціонального утворення з стійкою та збалансованою економікою, активним і взаємовідповідальним громадянським суспільствам, комфортним сільським середовищем, яке б забезпечувало високий рівень життя населення та сприятливих умов для суспільної та господарської діяльності. З метою систематизації проблем і перспектив розвитку сільських територій Байковецької сільської ради сектором економічного розвитку та інвестицій здійснено аналіз SWOT, який дає можливість об'єктивно оцінити можливості всебічного розвитку території. Виділення слабких сторін дозволяє розробити ефективні заходи щодо попередження проблем, які можуть виникнути при процесі розвитку. Сильні сторони дають підставу науково визначити потенційні можливості території по виявленню проблем та розробити ефективну стратегію щодо їх вирішення.

SWOT - аналіз розвитку території

Сильні сторони

 • Вигідне географічне розташування
 • Національний патріотизм
 • Бажання позитивних змін
 • Підтримання традицій
 • Розвинута інфраструктура
 • Можливості для розвитку малого та середнього бізнесу
 • Наявне транспортне сполучення
 • Велика частина асфальтованих доріг
 • Наявне вуличне освітлення
 • Централізоване водопостачання, газифікація, електрифікація, телефонний зв’язок
 • Можливості розвитку відпочинкових зон (с.Шляхтинці, с.Дубівці)
 • Можливості реалізації інвестиційних проектів

Слабкі сторони

 • Незадовільний стан частини доріг
 • Відсутність каналізування та очисних споруд
 • Безпека пішоходів
 • Відсутність спортивно – розважальних закладів
 • Відсутність аптек
 • Слабка активність мешканців села
 • Незабезпечена комунальна служба відповідною технікою
 • Брак місць у дитячих садках
 • Відсутність робочих місць в селах

Можливості

 • Залучення інвестицій (іноземних, державних та приватних)
 • Розвиток сільського зеленого туризму
 • Реалізація проектів з фонду ДФРР та із державних коштів на розвиток інфраструктури
 • Створення високооплачуваних робочих місць в селах
 • Транскордонне співробітництво Україна-Польща-Білорусь
 • Розвиток економіки
 • Культурний (спортивний)розвиток сільського населення
 • Розвиток малого та середнього бізнесу
 • Розвиток с/г та фермерського господарства
 • Покращення інфраструктури
 • Впровадження нових технологій та енергозберігаючих заходів

Враховуючи наявні досягнення, можливості та існуючі проблеми  у 2017 році відповідно до Програми Соціально-економічного розвитку на 2017-2020 роки нами:

 • Затверджено Стратегію розвитку Байковецької об’єднаної громади на 2017-2025 роки розроблену за підтримки програми Агенства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність»;
 • З метою покращення нормативно-правової бази налагоджено співпрацю із депутатами різних рівнів;
 • Здійснювалося та здійснюється зміцнення матеріально технічної бази ФАПів та продовжується оформлення документів з метою подальшої реконструкції АЗПСМ.
 • Здійснено капітальний ремонт місцевої Пожежної станції (с.Шляхтинці, вул.Джерельна)
 • Здійснено реконструкцію частини приміщенняЗОШ І-ІІ ступенів с.Шляхтинці під розміщення відділу освіти;
 • Здійснено Капітальний ремонт другого поверху комунального закладу «Будинок культури села Байківці»;
 • Здійснено Капітальний ремонт системи опалення комунальний заклад «Будинок культури села Лозова»;
 • Проведено Капітальний ремонт ділянки вулиці Сонячна в с. Шляхтинці
 • Проведено Капітальний ремонт ділянки вулиці Б.Хмельницького в с. Шляхтинці;
 • Здійснено Капітальний ремонт вулиці Травнева в с. Дубівці;
 • Здійснено Капітальний ремонт ділянки вулиці Січових Стрільців в с.Байківці
 • Здійснено Капітальний ремонт вулиці Проектна Бічна(від будинку №1до №14) в с. Байківці;
 • Здійснено Капітальний ремонт вулиці Проектна бічна(від будинку № 15а до №28 в с.Байківці;
 • Здійснено будівництво тротуарів по вулиці Русанівська в с.Байківці.

Всьго на ремонт доріг витрачено – 7 млн 776 тис.грн.

 • Проведено ремонт покриття території Лозівської ЗОШ І-ІІІ ст.
 • Здійснено додаткове встановлення вуличного освітлення в с. Гаї-Гречинські (по вулицях Шевченка, Польова, Зелена)
 • Здійснено встановлення вуличного освітлення в с. Байківці (по вулицях І.Богуна та В.Чорновола)
 • Виконано роботи по будівництву вуличного освітлення в селі Шляхтинці.
 • Придбано спецтехніку для комунального підприємства «Байковецьке», а саме трактор МТЗ-80 з навісним обладнанням. Це дало можливість забезпечити безперебійних рух транспортних засобів в зимовий період.
 • Спільно із ЗУРЦ (партнерами програми DOBRE) куплено телескоп в Першу сільську обсерваторію на базі Лозівської  ЗОШ
 • За участі ГО «Файна громада» при підтримці ЗУРЦ закуплено вуличні тренажери для жителів сіл громади.
 • Укладено договори із транспортними організаціями, для забезпечення належного утримання сільських дорігнаселених пунктів Байковецької сільської ради в зимовий період 2017-2018 рр., заготовлено необхідну кількість піскосуміші, організовано роботу підсипальників.

Проводяться роботи по виготовленню проектно-кошторисної документації:

 • Капітальний ремонт вулиці Л.Українки в с Лозова
 • Капітальний ремонт вулиці Т.Шевченка в с. Стегниківці
 • Капітальний ремонт вулиці Трудова в  с. Байківці
 • Капітальний ремонт вулиці І.Франка в с. Дубівці
 • Капітальний ремонт вулиці Набережна в с. Шляхтинці
 • Капітальний ремонт вулиці Зелена (друга черга) в с. Гаї-Гречинські
 • Будівництво спортивного майданчика для міні-футболу з штучним покриттям по вул. Б.Хмельницького в селі Байківці та в с. Лозова (на території ЗОШ)
 • Водовідведення в с.Гаї –Гречинські.

Підготовлено та подано на ДФРР проектну заявку на Капітальний ремонт НКВ «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» з проведенням комплексної термомодернезації будівлі під школу майбутнього по вул. Грушевського,61 в селі Лозова Байковецької сільської ради Тернопільського району Тернопільської області.

Протягом цього року заплановано провести:

с.Дубівці:

1.Капітальний ремонт  частини вулиці Набережна;

2.Завершення ремонту Центральної вулиці;

3.Поточний ремонт вулиці Млинецької, (яка веде до сільського стадіону);

4.Озеленення навкруг стадіону.

с.Стегниківці:

1.Капітальний ремонт вулиці Шевченка;

2.Ремонт сільського клубу.

с.Шляхтинці

1.Виготовлення проектно-кошторисної документації по будівництві вул..Набережної;

2.Ремонт сільського клубу, заміна підлоги;

3.Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт амбулаторії;

4.Ремонт дороги, що веде до сільського стадіону.

Гаї-Гречинські

1.Капітальний ремонт вулиці Зелена;

2.Поточний ремонт вулиць Джерельна та Польова(яка веде до церкви)

3.Будівництво дитячого майданчика;

Лозова

1.Благоустрій території біля будинку культури;

2.Облаштування сходового майданчика до центрально входу до школи;

3.Поточний ремонт вулиці Сонячна, Л.Українки;

Курники

1.Капітальний ремонт частини вулиці Зелена;

2.Встановлення автобусної зупинки;

3.Ремонт старостинського адміністративного приміщення;

Байківці

1.Будівництво тротуару та велосипедної доріжки із елементами зовнішньої реклами по вулиці Корольова в селі Байківці;

2.Ремонт адміністративного приміщення Байковецької сільської ради;

3.Капітальний ремонт 1 поверху Будинку культури під конференц – зал;

4.Співфінансування по електрифікації масиву Сонячний;

5.Спільно з ОСББ реконструкція діючого дитячого майданчика.

Хочу звернути увагу на те, що співфінансування проекту «Будівництво спортивного майданчика для міні-футболу з штучним покриттям по вул. Б.Хмельницького в селі Байківці та в селі Лозова (на території ЗОШ)» повино бути  50% - з місцевого бюджету, 50% - з державного бюджету для будівництва футбольних полів із штучним покриттям в регіонах України за  підтримки народного депутата України Тараса Юрика.

На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» у Байковецькій сільській раді встановлений єдиний підхід до підготовки аналізу регуляторного впливу, а також до здійснення відстежень результативності регуляторних актів.

Розроблення проектів регуляторних актів та складання аналізу їх впливу здійснюється відділами Байковецької сільської ради та проводяться з дотриманням вимог статей 7, 8, 9, 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 "Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта".        

З метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних і юридичних осіб усі проекти регуляторних актів та аналізи регуляторного впливу оприлюднюються  на офіційному сайті Байковецької сільської ради. Кожний проект регуляторного акта перед винесенням його на розгляд ради проходить обов’язкову процедуру, а саме:

- публікація повідомлення про оприлюднення;

- оприлюднення проекту регуляторного акту;

- приймання пропозицій та зауважень від мешканців територіальної громади;

- базове(повторне, періодичне)  відстеження результативності регуляторного акту;

Усі проекти регуляторних актів разом із відповідними аналізами регуляторного впливу оприлюднюються не пізніше 5 робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про наміри щодо проекту регуляторного акту.

Протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу приймаються пропозиції, зауваження від мешканців територіальної громади, юридичних осіб.

Впродовж 2017 року Байковецькою сільською радою прийнято п’ять регуляторних актів: «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Байковецької сільської ради» (рішення сесії №330 від 13 квітня 2017 року), Про затвердження Положення «Про порядок сплати пайової участі замовників у створенні та розвитку інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури сіл Байковецької сільської ради» (рішення сесії №331 від 13 квітня 2017 року),  «Про затвердження порядку продажу земельних ділянок комунальної власності на конкурентних засадах (земельних торгах) на території Байковецької сільської ради» ( рішення сесії №400 від 11 липня 2017 року), «Про затвердження Правил благоустрою території сіл Байковецької сільської ради»( рішення сесії №467 від 08 листопада 2017 року), «Про місцеві податки та збори на 2018 рік» (рішення сесії №531 від 20 грудня 2017 року) 

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» до кожного регуляторного акту послідовно здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

  Представляючи та  захищаючи  інтереси виборців, сільська  рада за звітній період розглянула понад 2000 письмових звернень  громадян.    В  умовах  економічних негараздів, виборці  як  завжди,  розраховують  на  конкретні  дії місцевих органів  влади   по  покращенню  життя населення – це  підтверджує  і  аналіз  звернень, найбільша  їх питома  вага знаходиться у реєстрації – знятті з реєстрації місця проживання / перебування особи, у  оформленні  на  житлові  субсидії, у розгляді питань у сфері земельних правовідносин, наданні матеріальної допомоги, видачі будівельних паспортів.

Питання порушені у зверненнях громадян, розглядалися та обговорювались на засіданнях відповідних комісій, а за необхідністю виносилися на розгляд сесій та виконкомів сільської ради де приймались відповідні рішення та розпорядження сільського голови.

Загальна  кількість  населення  Байковецької сільської ради  станом  на  01.01.2018 року становить – 6540 осіб. З них діти віком 0-18 років – 1826 осіб.

Отже в порівняні з минулим роком позитивно вплинув на демографічну ситуацію в селах Байковецької об’єднаної територіальної громади міграційний  приріст населення, незважаючи на те, що коефіцієнт природного приросту населення є від’ємним. 

Більшість факторів, які впливають на демографічну ситуацію в селах залежить від фінансово-економічного стану та добробуту населення.

Загальна кількість дітей шкільного віку – 1051, серед яких 693 навчається в Тернопільських загальноосвітніх навчальних закладах.

Наприкінці року гостро постало питання щодо компенсації перебування дітей нашої громади у дошкільних закладах міста Тернополя.  Сторонами зроблено відповідні розрахунки на підставі яких направлено в бюджет міста Тернополя  500 000 гривень, шляхом укладення Договору про міжбюджетний трансферт на 2018 рік.

При Байковецькій сільській раді діє консультативно-дорадчий орган Опікунська рада, основним завданням якої є сприяння забезпеченню реалізації прав інвалідів, одиноких громадян похилого віку на життя, охорону здоров’я, соціальний захист, соціальне обслуговування, розгляд та надання відповідних рекомендацій, висновків, клопотань з питань соціально-правового захисту дітей, усиновлення та встановлення опіки і піклування над дітьми та особами, визнаними судом недієздатними чи обмежено-дієздатними. Так у 2017 році проведено 7 засідань опікунської ради, на яких розглянуто 13 питань та винесено 10 рішень, що були затвердженні рішенням виконавчого комітету та розіслані по місцю вимоги.

Звертаю увагу на те що в структурі виконавчого комітету Байковецької сільської ради діє Відділ державної реєстрації Байковецької сільської ради який реалізовує повноваження Міністерства юстиції України у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, державної реєстрації актів цивільного стану та реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання /перебування фізичних осіб.

          Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державними реєстраторами  протягом року було прийнято та зареєстровано:

 • 1325 заяв про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно¸ інших речових прав;
 • 62 заяви про внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
 • 84 заяви про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
 • 21 заяву про скасування іншого речового права (права оренди);
 • у про реєстрацію інших прав власності.

           Зроблено 11 запитів про надання інформації з Державного земельного кадастру.

             На даний час по 1491 заявах прийнято позитивне рішення. Надано 2 відмови.

            Справлено 188690 грн. адміністративного збору за реєстраційні дії в дохід Байковецької сільської ради та 3360 грн. адміністративного збору за надання інформації в дохід Міністерства юстиції України.

            Згідно вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» за цей же період державними реєстраторами прийнято та розглянуто:

 • 23 заяви для державної реєстрації фізичної особи підприємцем;
 • 69 заяв для державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця;
 • 65 заяв для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

         По усіх заявах прийнято позитивне рішення. Відмов немає.

Справлено 10880 грн. адміністративного збору за  реєстраційні дії  в дохід Байковецької сільської ради.

     Відповідно до ст. 371  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» та Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України  2 березня 2016 року № 207 за звітний період прийнято та зареєстровано:

 • 478 заяв про реєстрацію місця проживання;
 • заяви про зняття з реєстрації місця проживання,

За реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання справлено адміністративний збір в сумі 21515.60коп.

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану в Україні» здійснюється реєстрація актових записів цивільного стану  (138 актових записів протягом року) з них:

 • про народження – 34;
 • про смерть -101;
 • про шлюб – 02.

Видавалися та видаються довідки про смерть, довідки для отримання одноразової допомоги на поховання.

Турбуючись  про  людей,  ставлячи  пріоритетним  завданням соціального  і гуманітарного  характеру,  стає зрозуміло що  їх  вирішення неможливе  без  зростання  фінансового  стану сільської  ради, посилення  ринкових  умов, ефективного  використання  природного і  виробничого потенціалів. 

Вплив  економічної  кризи на  фінансові  показники  відчувався   весь минулий  рік, однак він був стабільний  та  збалансований. Про  це  свідчать  показники  виконання  дохідної  частини  бюджету  за  2017 рік, а  саме одержано  доходи в  сумі – 80362977, 65 (грн.) з них трансфертів з державного бюджету надійшло в сумі 14506573, 37, в тому числі:

 • медична субвенція – 4266400, 00 (грн.)
 • освітня субвенція – 7661600, 00 (грн.)
 • субвенція з державного б

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь