A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Байковецька громада
Тернопільська область, Тернопільський район

ЗВІТ СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ ПРО ВИКОНАНУ РОБОТУ У 2017 РОЦІ

Шановна Громадо!

 

Відповідно до положень Конституції України, Європейської хартії місцевого самоврядування (від 15 жовтня 1985 року, ратифікована Законом України від 15 липня 1997 року №452), законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», Про  децентралізацію  влади»,  «Про  співробітництво  територіальних громад», «Про  засади державної  регіональної політики», «Про добровільне об’єднання  територіальних громад»  на  Ваш  розгляд виношу  звіт сільського  голови  за  2017 рік  діяльності Байковецької сільської ради.

Найголовнішим суб’єктом  діяльності будь - якої влади є людина з усіма її  суспільними проблемами. Саме цій стратегічній  меті підпорядкована  робота Байковецької сільської ради і моя, зокрема, як голови. Цього  вимагає і конституційний принцип, в якому   підкреслено,  що  єдиним  джерелом  влади є народ. Тож і  основою  наших дій була  і  залишається  місцева  самоврядність. Без цього  неможлива ефективна регіональна  політика, а  відповідно і  розвиток населених  пунктів громади, інтереси яких представляє сільська  рада.

Як і у попередні роки, робота  сільської  ради проходила у час насичений складними суспільно-політичними подіями  в  країні, непростою  соціально-економічною  ситуацією викликаною фінансово-економічною кризою, антитерористичною операцією  на сході  України.  Як  орган  місцевого  самоврядування ми  не  відступали від  зазначених законодавством принципів законності, гласності, колегіальності поєднання місцевих і державних інтересів.

Вся  наша  діяльність будувалась та будується планово. Головною  формою  роботи  була  і залишається сесійна діяльність. Відбулося 10 пленарних  засідань, на яких прийнято 256 рішень а також проведено 14 засідань виконавчого комітету на яких прийнято 145 рішень. Прийняття  цих рішень сприяло оперативному  розгляду  питань, які  потребували  вирішення виключно  на  пленарних  засіданнях, протягом  2017 року. До порядку денного питання як  правило, виносились  заздалегідь,  але  деколи  мало  місце недостатнє  обґрунтування, необхідності  розгляду того  чи  іншого  питання, відсутність  розрахунків, пояснювальних  записок і т.д., що  зволікало  їх  попередній  розгляд і опрацювання, впливаючи на  своєчасне доведення  матеріалів до  депутатів. У центрі  уваги  знаходились і  знаходяться  питання  покращення рівня  життя  людей громади, поліпшення  фінансового  стану,  економічної  та  соціальної  політики  в територіальній громаді.

Наприкінці року розпочато процес приєднання нами сіл Гаї-Шевченківські, Охримівці, Чернелів-руський та Соборне. ( На даний час на території сільської ради розташовано сім населених пунктів -  села Байківці, Шляхтянці, Гаї Гречинські, Лозова,  Курники, Стегниківці, Дубівці. Загальна площа складає – 9790га.)

Працівниками  сільської  ради розроблено  та затверджено сесією  сьомого скликання ряд програм:

 • Програму соціально-економічного розвитку на 2017-2020 роки;
 • Програму розвитку малого та середнього підприємства в Байковецькій ОТГ;
 • Програму забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2017-2019 роки;
 • Програму підтримки громадських організацій;
 • Програму розвитку фізичної культури і спорту в Байковецькій об’єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки;
 • Програму розвитку туризму в Байковецькій об’єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки;
 • Програму розвитку культури і мистецтва в Байковецькій об’єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки;
 • Програму проведення робіт із землеустрою по Байковецькій сільській раді (населені пункти: Байківці, Шляхтинці, Лозова, Курники, Стегниківці, Дубівці) на 2017-2018 роки;
 • Програму благоустрою Байковецької сільської радина 2016-2017 роки;
 • Програму сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки громадян Байковецької об’єднаної територіальної громади на території Тернопільського району на 2017 рік;
 • Програму підтримки дітей, молоді, жінок, сім’ї, учасників АТО, соціальний супровід людей похилого віку та інвалідів на 2017 рік;
 • Програму «Шкільний автобус»;
 • Програму підтримки і розвитку Тернопільської районної організації Товариства Червоного Хреста «Турбота і милосердя» на 2017-2021 роки;
 • Програму запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2017-2021 роки;
 • у цільового захисту населення і території Байковецької сільської ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016-2017 роки;
 • Програму розвитку пасажирських перевезень автомобільним транспортом загального користування в Байковецькій сільській раді на 2016-2020 рр.;
 • Програму «Обдаровані діти» на 2016-2020 роки;
 • Програму енергоефективності та енергозбереження Байковецької сільської ради на 2016-2017 роки;
 • Програму проведення робіт із землеустрою по Байковецькій сільській раді;
 • Положення про порядок надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян;
 • Положення про порядок сплати пайової участі замовників у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сіл Байковецької сільської ради;
 • Сільську молодіжну політику на 2016-2017 роки.

 Протягом року на підставі зазначених програм:

 • розроблено робочі проекти, проектно - кошторисні  документації,  які  подавались  на  узгодження  в Тернопільську  ОДА, Міністерство регіонального  розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  де  були  погоджені  та  отримали  позитивні  висновки, а частково і  реалізовані  у 2017 році;
 • виплачено допомоги у сфері соціального захисту у розмірі 1 771 956 (один мільйон сімсот сімдесят одна тисяча дев’ятсот п’ятдесят шість гривень) 00коп наступним категоріям:
 • учасникам бойових дій - 57 чол.,
 • учасникам війни -  9 чол.;
 • учасникам ліквідації на ЧАЕС – 14 чол.;
 • учасникам які потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС - 4 чол.;
 • учасникам, які потерпіли від аварії на ЧАЕС - 5 чол.;
 • учасникам сімей померлих громадян із числа ліквідації аварії на ЧАЕС -  1 чол.;
 • учасникам сімей померлих (загинувших) ветеранів війни, військовослужбовців - 20 чол.;
 •  
 • одиноким громадянам, які проживають окремо від членів родини, та не є інвалідами І-ІІ групи – 41 особа;
 • репресовані – 18 осіб;
 • багатодітним сім’ям.;
 • закуплено та вручено цінні подарунки особом похилого віку, які у 2017 році досягли ювілейних дат, а саме 90, 95 і 100 років на суму 7150 (сім тисяч сто п’ятдесят) гривень 00коп;
 • централізовано закуплено та вручено депутатами по округах 1685 солодких новорічних подарунків;
 • профінансовано проведення навчально-тренувальних зборів і змаганнь з олімпійських та неолімпійських видів спорту на суму 778 792 (сімсот сімдесят вісім тисяч сімсот дев’яносто одна) гривні 00коп.;
 • витрачено 794 075 (сімсот дев’яносто чотири тисячі сімдесят п’ять) грн. 00 коп на підтримку молодіжної політики в громаді;
 • на оздоровлення та відпочинок дітей витрачено 49280 (сорок дев’ять тисяч двісті вісімдесят гривень) 00коп.;
 • придбано різний спортивний інвентар, призи та памятні сувеніри  для  спортивнихзаходів , на суму – 102 281 грн.
 • здійснено компенсаційні виплати на пільговий проїзд транспортом загального користування пільговим категоріям громадян в розмірі 286 679 (двісті вісімдесят шість тисяч шістсот сімдесят дев’ять) грн. 00коп.;
 • на ремонт доріг витрачено 7 776 000 (сім мільйонів сімсот сімдесят шість тисяч) грн. 00коп.
 • на благоустрій сіл витрачено 3 218 224 (три мільйони двісті вісімнадцять тисяч двісті двадцять чотири) гривні 00 коп.;
 • на проведення заходів із землеустрою витрачено 399454 (триста дев’яносто дев’ять тисяч чотириста п’ятдесят чотири) гривні 00 коп.
 • на реалізацію заходів, щодо інвестиційного розвитку території витрачено 973460 (дев’ятсот сімдесят три тисячі чотириста шістдесят) гривень;
 • придбано обладнання та предмети довгострокового користування для здійснення благоустрою населених пунктів на суму 774500 (сімсот сімдесят чотири тисячі п’ятсот) гривень 00коп.;
 • на утримання та розвиток інфраструктури доріг витрачено 5 514 683 (п’ять мільйонів п’ятсот чотирнадцять тисяч шістсот вісімдесят три) гривні.
 • на оплату за спожиту активну електроенергію вуличного освітлення за 2017 року витрачено 441 517(чотириста сорок одна тисяча п’ятсот сімнадцять )гривень 00 коп.;
 • здійснюється безкоштовне перевезення пільгових категорій громадян по маршруту Дубівці-Байківці в необмеженій кількості (витрачено 286 000 (двісті вісімдесят шість тисяч)гривень 00 коп.;
 • виготовлено три автобусних павільйони (2 – с.Курники, 1 – с.Байківці по вул.Р.Шухевича) та встановлено піднавіс по вул.Січових Стрільців в селі Байківці- затрачено близько 50 тис.грн.;
 • укладено 7 договорів по сплаті пайової участі на суму 110 207 тис. гр.
 • формується реєстр рекламних засобів що знаходяться на території громади, з метою укладення договорів на тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності (пріоритет);
 • зроблено топографічну зйомку (Смиковецької) автодороги М12, яка частково знаходиться на території громади;
 • проводилися заходи по благоустрою території населених пунктів (обкошування трав, обрізка та видалення дерев, впорядкування кладовищ, ремонт автобусних зупинок). Витрачено – 154426грн.;
 • для забезпечення належного утримання сільських дорігв зимовий період укладено договори із транспортними організаціями та заготовлено необхідну кількість піскосуміші (100 тонн);
 • з питань цивільного захисту створено Байковецьку ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, місцеву комісію з питань евакуації, консультативний пункт з питань цивільного захисту;

З метою мобільності здійснюється оформлення різних державних соціальних допомог, за якою звернулося 220 осіб, з них:

 • на державну допомогу малозабезпеченим сім’ям – 16 сімей;
 • допомогу при народженні дітей – 18 осіб;
 • допомогу на дітей одиноким матерям – 6 матерів;
 • на призначення житлової субсидії – 180 осіб.

З метою отримання даних, щодо точної кількості домогосподарств, які знаходяться на території сільської ради,  у т.ч. особистих селянських господарств, і площі землі  що знаходиться в  користуванні жителів ведеться погосподарський облік дворів, який немає терміну зберігання;

Здійснюється виготовлення будівельних паспортів на забудову земельних ділянок (видано 114 будівельних паспорти);

За зверненнями громадян видаються містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок (видано 8 містобудівних умов), паспорти прив’язки малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності.

Працівниками відділу земельних відносин, будівництва та архітектури надаються консультації громадянам, щодо:

 • оформлення права власності на земельні ділянки;
 • оформлення договорів оренди землі та додаткових угод до діючих договорів оренди;
 • переоформлення земельних ділянок по спадщині;
 • поділу чи об’єднання земельних ділянок;
 • відведення земельних ділянок у власність або в користування.

Працівниками відділу земельних відносин, будівництва та архітектури  за участі постійної депутатської комісії здійснюється  виїзд по спірних питаннях, щодо використання земельних ділянок землевласниками та землекористувачами (протягом року 25 виїзних комісії)

Проводяться роботи по зміні меж сіл Шляхтинці та Гаї-Гречинські Тернопільського району Тернопільської області.

Розробляється проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки природно-заповідного фонду місцевого значення (Дуби Братів Мисулів).

Здійснюються організаційні роботи по відкриттю автобусного маршруту Тернопіль – Байківці (масив Русанівка) через масив Гаї-Ходорівські.

Згідно затверджених графіків виїзних прийомів на 2017 рік, начальник Тернопільського об’єднаного  управління Пенсійного фонду України Тернопільської області Глух Тетяна Григорівна  проводила виїзний прийом громадян на віддаленому робочому місці у Байковецькій сільській раді

На військовому обліку в Байковецькій сільській раді станом на 01.01.2018 року перебуває 1857 осіб, що зареєстровані на території сіл об’єднаної територіальної громади – Байковецької сільської ради, з них:

 • жінок – 26;
 • офіцерів – 43;
 • солдатів, сержантів запасу – 1581;
 • призовників – 207.

Під час весняного та осіннього призову викликалось 179 осіб, з яких відправлено у військові частини 4 особи.

На контрактній службі  із нашої громади перебуває 10 осіб.

Слід зазначити, що протягом року, що минув відбулися Благодійна акція «Фабрика різдвяного вареника»  та благодійний бал, участь у яких взяли усі охочі. На Фабриці різдвяного вареника спільними зусиллями наліпили 15000 вареників. Усе було передано волонтеру  - Гоч Світлані Василівні, яка відправила їх воїнам АТО. Метою акції було не лише нагодувати наших солдатів, але зробити так, щоб бійці відчули тепло рідних домівок, тепло рук і сердець. Щоб наші бійці відчули щоденну, щосекундну підтримку своїх вдячних земляків. Свято вареника  є прикладом того, як навколо єдиної  мети можна об`єднати людей, бо нині нашій країні найбільше бракує єдності. А під час благодійного балу відбувся аукціон, де розіграли лоти. Організаторам вдалося зібрати 26000 гривень з реалізації запрошень та аукціону. Кошти направлено на придбання медичного обладнання у Комунальний заклад «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини», а саме аналізатор а для визначення загального аналізу сечі.

В липні звітного року в селі Шляхтинці  відкрито місцеву пожежну станцію. Це ознака того, що в умовах реформування, децентралізації, ми прямуємо правильним шляхом. Адже відтепер зможемо  захисти  життя жителів громади. Ці кроки, які ми робимо в напрямку децентралізації сьогодні дають можливість робити дороги, освітлення, проводити заходи з енергоефективності, облаштовувати амбулаторію. Дуже важливо, щоб тепер наша робота відбувалася з усвідомленням того, що єдиний, хто може визначити долю розвитку свого села і громади – це є житель цієї громади. Нами здійснено фінансування по створеню  місцевої пожежної охорони в розмірі 353810 (триста п’ятдесят рито тисячі вісімсот десять) гривень. Штат команди – чотири особи. Начальник Управління ДСНС України у Тернопільській області полковник служби цивільного захисту Віктор Маслей вручив ключі від пожежної автоцистерни АЦ – 40 (131) 137А , обладнану на шасі ЗІЛ-130, яка вивільнилася в одній із державних  пожежно-рятувальних частин, в зв’язку з оновленням автопарку. Така практика передавання техніки є звичним досвідом для більшості європейських країн.

Цього ж місяця в НВК «Шляхтинецькій ЗОШ І-ІІ ст. ім. О. Г. Барвінського - ДНЗ» урочисто відкрито музей  до 170 - річчя з дня народження Олександра Григоровича Барвінського, який залишив великий слід в історії Галичини як історик, публіцист, педагог, літературознавець, громадський діяч.

В селі Лозова відкрито та посвячено пам’ятний  знак «Депортація 1946-2016», де  зібралось чимало місцевих жителів та запрошених гостей з навколишніх сіл. Автор пам’ятного знаку, відомий український скульптор та заслужений художник України Романа Вільгушинський.

До дня захисника України, з метою підтримки Збройних сил України, добровольчих формувань, у населених пунктах Байковецької сільської ради старостами, представниками галузі медицини, освіти, культури, релігійними спільнотами акумульовано 6 тонн натуральної допомоги від населення у вигляді сільськогосподарської продукції, вітамінної та м’ясної  консервації, чаю, кави, круп, олії, спецій та ін. За допомогою волонтерської організації «Схід і Захід – єдині!» всю зібрану допомогу відправлено в зону проведення антитерористичної операції.

За підтримки програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) при НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» створено першу сільську шкільну обсерваторію  в Україні, яка стане навчальним центром для всіх учнів шкіл нашої громади. Діти, досліджуючи світ у всій його красі, будуть захоплюватися незбагненними масштабами Всесвіту,  величчю та досконалістю задумів Творця, розвивати свій розум та зміцнювати віру, адже як відзначив у своїй праці «Про співвідношення віри і розуму» Папа Римський Іван Павло ІІ: «Віра і розум – ніби два крила, на яких людський дух підноситься до споглядання істини».

Досліджуючи Всесвіт, школярі також зможуть краще вивчити нашу рідну Землю – унікальну планету Сонячної системи, на якій існує життя не з підручників та сухих схем, а у справжній обсерваторії із використанням сучасного потужнього телескопу, який подаровано представники програми DOBRE. Тепер планети, зірки, комети та астероїди можна знайти та відслідкувати в онлайні.

Наприкінці грудня відкрито оновлене приміщення відділу освіти Байковецької сільської ради.

  Шановні  громадяни  коротко  хочу зупинитись   на виконанні Програми  соціально-економічного  розвитку на  2017-2020 роки. Пріоритетною    цілею є розвиток нашої громади, як самостійного багатофункціонального утворення з стійкою та збалансованою економікою, активним і взаємовідповідальним громадянським суспільствам, комфортним сільським середовищем, яке б забезпечувало високий рівень життя населення та сприятливих умов для суспільної та господарської діяльності. З метою систематизації проблем і перспектив розвитку сільських територій Байковецької сільської ради сектором економічного розвитку та інвестицій здійснено аналіз SWOT, який дає можливість об'єктивно оцінити можливості всебічного розвитку території. Виділення слабких сторін дозволяє розробити ефективні заходи щодо попередження проблем, які можуть виникнути при процесі розвитку. Сильні сторони дають підставу науково визначити потенційні можливості території по виявленню проблем та розробити ефективну стратегію щодо їх вирішення.

SWOT - аналіз розвитку території

Сильні сторони

 • Вигідне географічне розташування
 • Національний патріотизм
 • Бажання позитивних змін
 • Підтримання традицій
 • Розвинута інфраструктура
 • Можливості для розвитку малого та середнього бізнесу
 • Наявне транспортне сполучення
 • Велика частина асфальтованих доріг
 • Наявне вуличне освітлення
 • Централізоване водопостачання, газифікація, електрифікація, телефонний зв’язок
 • Можливості розвитку відпочинкових зон (с.Шляхтинці, с.Дубівці)
 • Можливості реалізації інвестиційних проектів

Слабкі сторони

 • Незадовільний стан частини доріг
 • Відсутність каналізування та очисних споруд
 • Безпека пішоходів
 • Відсутність спортивно – розважальних закладів
 • Відсутність аптек
 • Слабка активність мешканців села
 • Незабезпечена комунальна служба відповідною технікою
 • Брак місць у дитячих садках
 • Відсутність робочих місць в селах

Можливості

 • Залучення інвестицій (іноземних, державних та приватних)
 • Розвиток сільського зеленого туризму
 • Реалізація проектів з фонду ДФРР та із державних коштів на розвиток інфраструктури
 • Створення високооплачуваних робочих місць в селах
 • Транскордонне співробітництво Україна-Польща-Білорусь
 • Розвиток економіки
 • Культурний (спортивний)розвиток сільського населення
 • Розвиток малого та середнього бізнесу
 • Розвиток с/г та фермерського господарства
 • Покращення інфраструктури
 • Впровадження нових технологій та енергозберігаючих заходів

Враховуючи наявні досягнення, можливості та існуючі проблеми  у 2017 році відповідно до Програми Соціально-економічного розвитку на 2017-2020 роки нами:

 • Затверджено Стратегію розвитку Байковецької об’єднаної громади на 2017-2025 роки розроблену за підтримки програми Агенства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність»;
 • З метою покращення нормативно-правової бази налагоджено співпрацю із депутатами різних рівнів;
 • Здійснювалося та здійснюється зміцнення матеріально технічної бази ФАПів та продовжується оформлення документів з метою подальшої реконструкції АЗПСМ.
 • Здійснено капітальний ремонт місцевої Пожежної станції (с.Шляхтинці, вул.Джерельна)
 • Здійснено реконструкцію частини приміщенняЗОШ І-ІІ ступенів с.Шляхтинці під розміщення відділу освіти;
 • Здійснено Капітальний ремонт другого поверху комунального закладу «Будинок культури села Байківці»;
 • Здійснено Капітальний ремонт системи опалення комунальний заклад «Будинок культури села Лозова»;
 • Проведено Капітальний ремонт ділянки вулиці Сонячна в с. Шляхтинці
 • Проведено Капітальний ремонт ділянки вулиці Б.Хмельницького в с. Шляхтинці;
 • Здійснено Капітальний ремонт вулиці Травнева в с. Дубівці;
 • Здійснено Капітальний ремонт ділянки вулиці Січових Стрільців в с.Байківці
 • Здійснено Капітальний ремонт вулиці Проектна Бічна(від будинку №1до №14) в с. Байківці;
 • Здійснено Капітальний ремонт вулиці Проектна бічна(від будинку № 15а до №28 в с.Байківці;
 • Здійснено будівництво тротуарів по вулиці Русанівська в с.Байківці.

Всьго на ремонт доріг витрачено – 7 млн 776 тис.грн.

 • Проведено ремонт покриття території Лозівської ЗОШ І-ІІІ ст.
 • Здійснено додаткове встановлення вуличного освітлення в с. Гаї-Гречинські (по вулицях Шевченка, Польова, Зелена)
 • Здійснено встановлення вуличного освітлення в с. Байківці (по вулицях І.Богуна та В.Чорновола)
 • Виконано роботи по будівництву вуличного освітлення в селі Шляхтинці.
 • Придбано спецтехніку для комунального підприємства «Байковецьке», а саме трактор МТЗ-80 з навісним обладнанням. Це дало можливість забезпечити безперебійних рух транспортних засобів в зимовий період.
 • Спільно із ЗУРЦ (партнерами програми DOBRE) куплено телескоп в Першу сільську обсерваторію на базі Лозівської  ЗОШ
 • За участі ГО «Файна громада» при підтримці ЗУРЦ закуплено вуличні тренажери для жителів сіл громади.
 • Укладено договори із транспортними організаціями, для забезпечення належного утримання сільських дорігнаселених пунктів Байковецької сільської ради в зимовий період 2017-2018 рр., заготовлено необхідну кількість піскосуміші, організовано роботу підсипальників.

Проводяться роботи по виготовленню проектно-кошторисної документації:

 • Капітальний ремонт вулиці Л.Українки в с Лозова
 • Капітальний ремонт вулиці Т.Шевченка в с. Стегниківці
 • Капітальний ремонт вулиці Трудова в  с. Байківці
 • Капітальний ремонт вулиці І.Франка в с. Дубівці
 • Капітальний ремонт вулиці Набережна в с. Шляхтинці
 • Капітальний ремонт вулиці Зелена (друга черга) в с. Гаї-Гречинські
 • Будівництво спортивного майданчика для міні-футболу з штучним покриттям по вул. Б.Хмельницького в селі Байківці та в с. Лозова (на території ЗОШ)
 • Водовідведення в с.Гаї –Гречинські.

Підготовлено та подано на ДФРР проектну заявку на Капітальний ремонт НКВ «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» з проведенням комплексної термомодернезації будівлі під школу майбутнього по вул. Грушевського,61 в селі Лозова Байковецької сільської ради Тернопільського району Тернопільської області.

Протягом цього року заплановано провести:

с.Дубівці:

1.Капітальний ремонт  частини вулиці Набережна;

2.Завершення ремонту Центральної вулиці;

3.Поточний ремонт вулиці Млинецької, (яка веде до сільського стадіону);

4.Озеленення навкруг стадіону.

с.Стегниківці:

1.Капітальний ремонт вулиці Шевченка;

2.Ремонт сільського клубу.

с.Шляхтинці

1.Виготовлення проектно-кошторисної документації по будівництві вул..Набережної;

2.Ремонт сільського клубу, заміна підлоги;

3.Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт амбулаторії;

4.Ремонт дороги, що веде до сільського стадіону.

Гаї-Гречинські

1.Капітальний ремонт вулиці Зелена;

2.Поточний ремонт вулиць Джерельна та Польова(яка веде до церкви)

3.Будівництво дитячого майданчика;

Лозова

1.Благоустрій території біля будинку культури;

2.Облаштування сходового майданчика до центрально входу до школи;

3.Поточний ремонт вулиці Сонячна, Л.Українки;

Курники

1.Капітальний ремонт частини вулиці Зелена;

2.Встановлення автобусної зупинки;

3.Ремонт старостинського адміністративного приміщення;

Байківці

1.Будівництво тротуару та велосипедної доріжки із елементами зовнішньої реклами по вулиці Корольова в селі Байківці;

2.Ремонт адміністративного приміщення Байковецької сільської ради;

3.Капітальний ремонт 1 поверху Будинку культури під конференц – зал;

4.Співфінансування по електрифікації масиву Сонячний;

5.Спільно з ОСББ реконструкція діючого дитячого майданчика.

Хочу звернути увагу на те, що співфінансування проекту «Будівництво спортивного майданчика для міні-футболу з штучним покриттям по вул. Б.Хмельницького в селі Байківці та в селі Лозова (на території ЗОШ)» повино бути  50% - з місцевого бюджету, 50% - з державного бюджету для будівництва футбольних полів із штучним покриттям в регіонах України за  підтримки народного депутата України Тараса Юрика.

На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» у Байковецькій сільській раді встановлений єдиний підхід до підготовки аналізу регуляторного впливу, а також до здійснення відстежень результативності регуляторних актів.

Розроблення проектів регуляторних актів та складання аналізу їх впливу здійснюється відділами Байковецької сільської ради та проводяться з дотриманням вимог статей 7, 8, 9, 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 "Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта".        

З метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних і юридичних осіб усі проекти регуляторних актів та аналізи регуляторного впливу оприлюднюються  на офіційному сайті Байковецької сільської ради. Кожний проект регуляторного акта перед винесенням його на розгляд ради проходить обов’язкову процедуру, а саме:

- публікація повідомлення про оприлюднення;

- оприлюднення проекту регуляторного акту;

- приймання пропозицій та зауважень від мешканців територіальної громади;

- базове(повторне, періодичне)  відстеження результативності регуляторного акту;

Усі проекти регуляторних актів разом із відповідними аналізами регуляторного впливу оприлюднюються не пізніше 5 робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про наміри щодо проекту регуляторного акту.

Протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу приймаються пропозиції, зауваження від мешканців територіальної громади, юридичних осіб.

Впродовж 2017 року Байковецькою сільською радою прийнято п’ять регуляторних актів: «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Байковецької сільської ради» (рішення сесії №330 від 13 квітня 2017 року), Про затвердження Положення «Про порядок сплати пайової участі замовників у створенні та розвитку інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури сіл Байковецької сільської ради» (рішення сесії №331 від 13 квітня 2017 року),  «Про затвердження порядку продажу земельних ділянок комунальної власності на конкурентних засадах (земельних торгах) на території Байковецької сільської ради» ( рішення сесії №400 від 11 липня 2017 року), «Про затвердження Правил благоустрою території сіл Байковецької сільської ради»( рішення сесії №467 від 08 листопада 2017 року), «Про місцеві податки та збори на 2018 рік» (рішення сесії №531 від 20 грудня 2017 року) 

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» до кожного регуляторного акту послідовно здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

  Представляючи та  захищаючи  інтереси виборців, сільська  рада за звітній період розглянула понад 2000 письмових звернень  громадян.    В  умовах  економічних негараздів, виборці  як  завжди,  розраховують  на  конкретні  дії місцевих органів  влади   по  покращенню  життя населення – це  підтверджує  і  аналіз  звернень, найбільша  їх питома  вага знаходиться у реєстрації – знятті з реєстрації місця проживання / перебування особи, у  оформленні  на  житлові  субсидії, у розгляді питань у сфері земельних правовідносин, наданні матеріальної допомоги, видачі будівельних паспортів.

Питання порушені у зверненнях громадян, розглядалися та обговорювались на засіданнях відповідних комісій, а за необхідністю виносилися на розгляд сесій та виконкомів сільської ради де приймались відповідні рішення та розпорядження сільського голови.

Загальна  кількість  населення  Байковецької сільської ради  станом  на  01.01.2018 року становить – 6540 осіб. З них діти віком 0-18 років – 1826 осіб.

Отже в порівняні з минулим роком позитивно вплинув на демографічну ситуацію в селах Байковецької об’єднаної територіальної громади міграційний  приріст населення, незважаючи на те, що коефіцієнт природного приросту населення є від’ємним. 

Більшість факторів, які впливають на демографічну ситуацію в селах залежить від фінансово-економічного стану та добробуту населення.

Загальна кількість дітей шкільного віку – 1051, серед яких 693 навчається в Тернопільських загальноосвітніх навчальних закладах.

Наприкінці року гостро постало питання щодо компенсації перебування дітей нашої громади у дошкільних закладах міста Тернополя.  Сторонами зроблено відповідні розрахунки на підставі яких направлено в бюджет міста Тернополя  500 000 гривень, шляхом укладення Договору про міжбюджетний трансферт на 2018 рік.

При Байковецькій сільській раді діє консультативно-дорадчий орган Опікунська рада, основним завданням якої є сприяння забезпеченню реалізації прав інвалідів, одиноких громадян похилого віку на життя, охорону здоров’я, соціальний захист, соціальне обслуговування, розгляд та надання відповідних рекомендацій, висновків, клопотань з питань соціально-правового захисту дітей, усиновлення та встановлення опіки і піклування над дітьми та особами, визнаними судом недієздатними чи обмежено-дієздатними. Так у 2017 році проведено 7 засідань опікунської ради, на яких розглянуто 13 питань та винесено 10 рішень, що були затвердженні рішенням виконавчого комітету та розіслані по місцю вимоги.

Звертаю увагу на те що в структурі виконавчого комітету Байковецької сільської ради діє Відділ державної реєстрації Байковецької сільської ради який реалізовує повноваження Міністерства юстиції України у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, державної реєстрації актів цивільного стану та реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання /перебування фізичних осіб.

          Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державними реєстраторами  протягом року було прийнято та зареєстровано:

 • 1325 заяв про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно¸ інших речових прав;
 • 62 заяви про внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
 • 84 заяви про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
 • 21 заяву про скасування іншого речового права (права оренди);
 • у про реєстрацію інших прав власності.

           Зроблено 11 запитів про надання інформації з Державного земельного кадастру.

             На даний час по 1491 заявах прийнято позитивне рішення. Надано 2 відмови.

            Справлено 188690 грн. адміністративного збору за реєстраційні дії в дохід Байковецької сільської ради та 3360 грн. адміністративного збору за надання інформації в дохід Міністерства юстиції України.

            Згідно вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» за цей же період державними реєстраторами прийнято та розглянуто:

 • 23 заяви для державної реєстрації фізичної особи підприємцем;
 • 69 заяв для державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця;
 • 65 заяв для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

         По усіх заявах прийнято позитивне рішення. Відмов немає.

Справлено 10880 грн. адміністративного збору за  реєстраційні дії  в дохід Байковецької сільської ради.

     Відповідно до ст. 371  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» та Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України  2 березня 2016 року № 207 за звітний період прийнято та зареєстровано:

 • 478 заяв про реєстрацію місця проживання;
 • заяви про зняття з реєстрації місця проживання,

За реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання справлено адміністративний збір в сумі 21515.60коп.

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану в Україні» здійснюється реєстрація актових записів цивільного стану  (138 актових записів протягом року) з них:

 • про народження – 34;
 • про смерть -101;
 • про шлюб – 02.

Видавалися та видаються довідки про смерть, довідки для отримання одноразової допомоги на поховання.

Турбуючись  про  людей,  ставлячи  пріоритетним  завданням соціального  і гуманітарного  характеру,  стає зрозуміло що  їх  вирішення неможливе  без  зростання  фінансового  стану сільської  ради, посилення  ринкових  умов, ефективного  використання  природного і  виробничого потенціалів. 

Вплив  економічної  кризи на  фінансові  показники  відчувався   весь минулий  рік, однак він був стабільний  та  збалансований. Про  це  свідчать  показники  виконання  дохідної  частини  бюджету  за  2017 рік, а  саме одержано  доходи в  сумі – 80362977, 65 (грн.) з них трансфертів з державного бюджету надійшло в сумі 14506573, 37, в тому числі:

 • медична субвенція – 4266400, 00 (грн.)
 • освітня субвенція – 7661600, 00 (грн.)
 • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 969300, 00 (грн.)
 • додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 1566700, 00 (грн..)
 • субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 42573, 37 (грн..)

До загального фонду сільського бюджету надійшло 80362977, 65 (грн..) виконання становить 109, 01 % до планових показників затверджених на відповідний звітний період, доходи  спеціального  фонду виконано  на 102, 18%, (надійшло 2197522, 06 грн.),  що сприяло  вчасному виконанню взятих на себе зобов’язань, насамперед соціального характеру, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, забезпечення підвищення рівня благоустрою сіл Байковецької сільської ради, розвиток духовно-культурних та спортивних закладів, підвищення рівня надання послуг комунальним підприємством «Байковецьке», покращення матеріально-технічної бази та будівель закладів освіти, медицини  та культури,  досягнення позитивних результатів від реалізації програмних цілей.

Слід зазначити, що основним видом надходжень є податок на доходи фізичних осіб, що становить 44864350, 91 грн., який сплачують 161 суб’єкти господарювання зареєстровані на території Байковецької ОТГ. Найбільшим платником цього податку є ТОВ СЕ«Борднетце-Україна»  - 37299486, 59 грн., що становить 80%.

Іншити видами надходжень є:

 • Єдиний податок з фізичних осіб – 2664644, 01 грн., який сплачує 225 субєктів господарювання;
 • Єдиний податок із сільськогосподарських виробників – 914175, 59грн, який сплачує 8 сільськогосподарських товаровиробників;
 • Єдиний податок з юридичних осіб – 418653, 36 грн., який сплачує 9 суб’єктів господарювання;
 • Земельний податок з юридичних осіб – 361961, 66 грн., який сплачує 36 платників;
 • Земельний податок з фізичних осіб – 296705, 27 грн.;
 • Орендна плата за землю з юридичних осіб – 3801353, 08 грн., який сплачує 28 суб’єктів господарювання;
 • Орендна плата за землю з фізичних осіб – 900831, 32 грн., який сплачує 29 платників;
 • Акцизний збір, якого надійшло – 8230131, 25 грн.;
 • Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки з юридичних осіб – ­­­­­­­­­­­­­644193, 96 грн.;
 • Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки з фізичних осіб- 239719, 57 грн.;
 • Інші податки – 2519684, 30 грн.

 Видатки сільського бюджету за звітний період становлять 75716461,00 грн з них:

 • 58282375,00 грн. - видатки загального фонду бюджету;
 • 2658902,00 грн. - спеціального фонду.

На  сьогодні  немає в  сільській  раді заборгованості по  виплаті  заробітної  плати.

З метою покращення надання медичних послуг населенню, реалізації громадянами конституційного права на охорону здоров’я громадян, що зареєстровані у Байковецькій об’єднаній територіальній громаді, які виявили бажання отримувати послуги медичного обслуговування в Тернопільському районному медичному об’єднанні чи другій міській лікарні,  нами укладено:

 Договір про міжбюджетний трансферт на 2017 рік, відповідно до якого нами Тернопільському районному бюджету передано субвенції у розмірі 1500000,00 грн.

Договір про міжбюджетний трансферт на 2017 рік. Згідно якого надання медичних послуг закладами охорони здоров’я міста Тернополя мешканцям Байковецької ОТГ, за умови реєстрації у Байковецькій об’єднаній територіальній громаді надаються безкоштовно. В свою чергу нами перераховано у користь Тернопільської міської ради субвенції на суму       1 500 000,00 грн.

Сьогодні по всій Україні активно проводиться соціальна робота, яка передбачає надання адресної допомоги найуразливішим верствам населення.

Відповідно до кількості населення Байковецької сільської ради  та рекомендованих Міністерством соціальної політики норм навантаження (~1500 чол/1фахівець та 6 чол/1соціальний робітник) у Терцентрі працює 13 чоловік, в тому числі  фахівці із соціальної роботи соціальні робітники які забезпечують надання якісних соціальних послуг потребуючим громадянам.

В процесі роботи працівниками Центру визначено основні причини, з якими найчастіше пов’язані проблеми, що виникають у населення груп ризику:  пияцтво; безробіття; низький рівень виховного потенціалу батьків; залежність; труднощі підліткового віку; непрацездатність; хвороба дитини; конфлікт між членами родини; різні види насильства. Важливим фактором сімейного неблагополуччя також є низький рівень матеріального забезпечення, від нещодавна – вимушене переселення, пов’язане з окупацією АР Крим та бойовими діями в зоні АТО. У відділенні соціальної допомоги вдома  на обліку перебуває 84 підопічних з числа одиноких громадян.

         Протягом 12 місяців 2017 року соціальною роботою  охоплено 187 сімей та осіб в них виховується 263дитини (6,6% жителів громади) як таких, що перебувають в складних життєвих обставинах, з них під соціальним супроводом перебувало - 23 сім’ї (55 дітей), за індивідуальним зверненням – 164 клієнти.

Можна зробити висновок, що невелика кількість сімей громади перебуває в складних життєвих обставинах через матеріальні труднощі, однак велика частина із сімей в кризі – мають більш соціально-педагогічні та психологічні проблеми.

Величезною проблемою населення громади є приховування фактів здійснення домашнього насильства одним членом сім’ї по відношенню до іншого. Хоча прямих звернень з цих питань до правоохоронних органів поступає відносно небагато, насправді їхня кількість в рази більша. Фахівцями із соціальної роботи вживаються заходи щодо недопущення вчинення повторно таких випадків.

В одному з населених пунктів сільської ради функціонує і перебуває під супроводом 1 прийомна сім’я, в якій виховується 6 дітей. В цій сім’ї створено належні умови для утримання дітей є все необхідне для забезпечення нормального рівня життєдіяльності дітей в родині.

На обліку Центру перебуває 3 особи з числа дітей сиріт(з 18-23р) та 3 сім’ї опікунів піклувальників з них 1 сім’я перебуває під супроводом, де на утриманні перебувають 2 дитини, позбавлені батьківського піклування. Проводиться активна робота із питань підтримки забезпечення належного рівня їхньої життєдіяльності.

В банку даних Центру перебуває 190 сімей в якій існує проблема інвалідності, з них 23 сім’ї, де виховуються 24 дитини з особливими потребами. Робота з психологічної та соціальної реабілітації такої категорії осіб здійснюється за зверненням.

З метою надання соціальних послуг неповнолітнім та молоді, які засуджені до покарань не пов'язаних з позбавленням волі, Центром налагоджена співпраця із кримінально-виконавчою інспекцією, проводяться заходи, спрямовані на формування та закріплення здорового способу життя, профілактики наркоманії, соціально-небезпечних хвороб, надаються індивідуальні консультації. Індивідуальною соціальною роботою центру  охоплено 10 осіб, засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі та 1 особа, що повернулася з місць позбавлення волі.

Центром відвідуються сім’ї  яким призначена  матеріальна допомога при народжені дитини, за 12 місяців 2017 року обстежено – 62родини, в них  виховується  116 дітей. З даних сімей 3 сім’ї, в яких проживає 10 дітей виявились в складних життєвих обставинах. Усі вони взяті під соціальний супровід. Жодна сім’я не виявила наміру відмовитися від новонародженої дитини, однак під час обстежень виявляли дітей, які були не в належному вигляді в плані гігієни.

На  Центри безпосередньо покладено завдання щодо соціальної та психологічної підтримки учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб. Проводиться анкетування демобілізованих учасників АТО з метою вивчення проблемних питань сьогодення.Фахівцями обстежено і зроблено оцінки потреб –59 сімей учасників АТО та 3 сімей із числа внутрішньо-переміщених. За результатами проведеної роботи заведена картка отримувача соціальних  послуг/соціальний паспорт. Сім`ям надаються соціально-педагогічні, соціально-медичні, соціально-економічні послуги,здійснено сприяння в отриманні допомог, роздано пам’ятку про «Права та пільги для учасників АТО» з переліком пільг. Фахівці Центру разом із жителями населених пунктів   збирають та допомагають учасникам АТО продуктами харчування, одягом, медичними препаратами, які направляються в зону бойових дій.

Загальні показники роботи з клієнтами Центру:

Протягом 2017 року фахівці із соціальної роботи надали соціальні послуги 614 особам з числа найуразливіших категорій населення, зокрема клієнти отримали психологічну та юридичну допомогу; послуги з оздоровлення; покращили житлово-побутові умови; отримали допомогу одягом, взуттям, продуктовими наборами; оформили або відновили документи;  отримали допомогу в лікуванні, догляді та гарантовані державою соціальні виплати та допомоги; працевлаштовані; поновлені або влаштовані на навчання; залучені до реабілітаційних програм.

Центром активно проводиться робота з виконання заходів реалізації загальнодержавних, регіональних та місцевих програм:

оздоровлення та відпочинку дітей, національно-патріотичного виховання дітей та молоді, протидії ВІЛ-інфекції СНІДу, підтримки сім’ї та протидії домашньому насиллю програма запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності, щодо реалізації Конвенції про права інвалідів, зайнятості населення Тернопільської області, підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції ,протидії торгівлі  людьми. Загалом у заходах взяли участь близько 6 тисяч осіб.

Культура

Мережа закладів культури Байковецької сільської ради станом на 01.01.2018 року становить – 12 закладів, з яких: 6 клубних установ (2 будинки культури, 4 клуби), 6 бібліотек (Центральна сільська бібліотека та 5 бібліотек філій). 

Протягом звітного періоду робота відділу була спрямована на збереження та повноцінне функціонування мережі закладів культури, реалізацією заходів, присвячених ювілейним та пам’ятним датам, державних свят, створення умов для розвитку аматорського мистецтва,забезпечення участі аматорських колективів у культурно – мистецьких заходахБайковецької сільської ради,а такожу міжнародних, всеукраїнських, обласнихзаходах.

Праця працівників культури показала, що культурна сфера є вирішальною у формуванні особистості, суспільства, та розвитку громади. Правду кажуть, що «освіта – то мозок народу, а культура – це його душа».

В закладах культури Байковецької сільської ради функціонує 18 клубних формувань, в яких задіяно303 учасники.

Працівниками закладів культури протягом 2017 року були організовані та проведені заходи до державних та професійних свят, фестивалі «ДзигаБай» та «Серпневі барви», виставки творчих робіт умільців громади, в кожному селі провели День села.Проведено 332 масових заходи.

У 2017 Відбулася бібліотечна реформа по об’єднанню шкільних та публічних бібліотек.У звітному році робота бібліотек була спрямована на створення образу теплого, затишного дому, де завжди прислухаються до думок і побажань різних вікових та соціальних груп.

 З появою у бібліотеці села Шляхтинці комп’ютерної техніки, розширюється коло бібліотечних послуг: користування інтернетом, ксерокопіювання, сканування.Такі інновації не тільки позитивно впливають на діалог між бібліотекою і читачем, а й дозволяють швидше обслуговувати читачів та знаходити відповіді на різноманітні запити.

Бібліотеками Байковецькоїгромади до читання залучено - 2448  користувачів.

У 2017 році змінили статути закладів культури з метою можливості відкриття гуртків та секцій спортивного напрямку.

Протягом року було проведено такі спортивні заходи : Новорічні змагання з волейболу; спортивні вечори сіл; Чемпіонат з настільного тенісу Байковецької сільської ради; 41 турнір з міні-футболу на кубок імені В.Гоцка. Футбольні команди Байковецької громади активно брали участь у різних Чемпіонатах з футболу  та міні-футболу. У Чемпіонаті дитячо- юнацької футбольної ліги Тернопільської області 2017-2018 серед юнаків брали участь дві команди: U-13 та U-15. У змаганнях  на Кубок Тернопільського району з міні-футболу середпрацівниківорганівмісцевогосамоврядування,  команда «Байковецькоїсільської ради» виборола І місце.

Розроблено і затверджено Положення по геральдиці Байковецької сільської ради, проведено конкурс та на  сесії сільської ради затверджено  офіційну символіку Байковецької територіальної громади  та кожного села зокрема.

          Кожен заклад культури  забезпечений звукопідсилюючою апаратурою , музичними інструментами по потребі, оновлені  та придбані сценічні костюми для аматорських колективів, проведено ряд косметичних, поточних та капітальних ремонтів на загальну суму 1406664 грн.

Освіта

Протягом 2017 року відбулася реорганізація закладів освіти Байковецької сільської ради.

05.05.2017р. реорганізовано шляхом злиття комунальні заклади Шляхтинецьку ЗОШ І-ІІ ст. ім. О.Г.Барвінського та ясла-садок с. Шляхтинці в комунальний заклад НВК «Шляхтинецька ЗОШ І-ІІ ст. ім. О.Г.Барвінського- ДНЗ». 13 квітня 2017 року прийнято рішення сесії Байковецької сільської ради № 332 «Про створення опорного навчально-виховного закладу Байковецької сільської ради», відповідно до якого опорним навчальним закладом визначено НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ»; Стегниківська ЗОШ І-ІІ ст. приєднана до НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» як філія опорного закладу. Також до 1 вересня 2017 року завершена реорганізація шляхом злиття комунальних закладів Дубовецької ЗОШ І-ІІ ст. та дитячого садка «Пізнайко» с. Дубівці в комунальний заклад НВК «Дубовецька ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ» та приєднання цього закладу освіти як філії до опорної школи - НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ». Відповідно до рішення Байковецької сільської ради від 24 листопада 2017 року № 239 «Про ліквідацію комунального закладу та створення дошкільного відділення» розпочато ліквідацію комунального дошкільного навчального закладу ясла-садок с. Байківці.

Станом на 01.09.2017 року на території Байковецької сільської ради функціонує 4 дошкільних навчальних заклади, три з яких - у складі навчально- виховних комплексів. Згідно з мережею дошкільних навчальних закладів у садках громади в 7 групах виховується 125 дітей віком від 2 до 6 років.

Із метою підготовки дітей до навчання у закладах загальної середньої освіти відповідальними особами на місцях (представниками органів місцевого самоврядування та педагогічними колективами ДНЗ) вживаються всі можливі заходи щодо охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою. 31 дитина із дітей п’ятирічного віку виховується у ДНЗ (100% від поданих заяв).

Для забезпечення обов’язковості дошкільного навчання протягом 2017 року відкрито додаткову групу на 12 дітей у ДНЗ яслах-садку с. Байківці в приміщенні Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

На території Байковецької сільської ради функціонують 5 закладів загальної середньої освіти, де навчаються 358 учнів та працюють 83 педагогічних працівників.

До 3-х груп продовженого дня залучено 89 учнів 1-4 класів.

В закладах освіти організовано гаряче харчування, яким охоплено 245 учнів, що становить 68,4 %. Серед них 170 учнів 1-4 класів (100%), 73 учні 5-9 класів (42,7%), 2 учні 10-11 класів (11,8 %). Здійснюється харчування учнів пільгових категорій.

На базі Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. організовано інклюзивне навчання для учениці 3-го класу Гринчак Софії Вікторівни.

З метою забезпечення безперебійного та якісного навчального процесу в 2017 році проведено ряд заходів із зміцнення матеріально-технічної бази та утримання загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів Байковецької

сільської ради на суму 7 240 049 гри»

Закуплено обладнання для навчальних кабінетів (хімії та біології, інформатики, лінгафонного) НВК «Лозівська ЗОШІ-ІІІ ст.-ДНЗ».

Згідно програми «Освіта Байковецької сільської ради - 2019» було організовано і проведено літню оздоровчу кампанію (оздоровлено 40 учнів, затрачено 33 000 гривень), виплачено іменні премії учням-переможцям районних та обласних олімпіад (затраченої? 000 гривень), організовано екскурсії обдарованих дітей на суму 3 000 гривень.

Протягом звітного періоду

Видано 427 наказів начальника відділу освіти з них: з основної діяльності (239), кадрової діяльності (131), про направлення на курси підвищення кваліфікації працівників(20), про надання відпусток (37).

Отримано та опрацьовано 1415 листів з управління освіти ОДА та інших установ.

У 2017/2018 навчальному році за межею пішохідної доступності проживають і потребують підвезення 72 учні (20,1% від загальної кількості учнів) НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ». Всі вони підвозяться двома шкільними автобусами. Шкільні автобуси сертифіковані, ліцензовані. Відповідно до рішення сесії сільської ради відбулося реформування шкільних бібліотек, бібліотечний фонд навчальних закладів передано до «Байковецької центральної сільської бібліотеки» та її філій відповідно.

За кошти громади закуплено необхідну кількість підручників для 4 та для 6 класу.

Функціонують 16 міжшкільних методичних об’єднань, діють встановлені єдині дні організації методичної роботи, створено «Школу молодого вчителя» з інформатики, трудового навчання та заступників директорів шкіл.

Організовано та проведено 79 методичних заходів з них: інструктивно- методичних нарад - 18, конференцій - 4, семінарів-практикумів - 14, круглих столів - 8, засідань школи молодого учителя - 9, семінарів - 7, а також були проведені майстер-класи, панорами творчих ідей, педагогічні майстерні, тренінги, диспути.

Впроваджено використання хмарного середовища в управлінській діяльності та діяльності педагогів. Кожен педагог громади має доступ до педагогічної преси, матеріалів методичних заходів, методичних рекомендацій, які надаються працівниками відділу освіти. Інформація у середовищі постійно поповнюється працівниками методичної служби.

При відділі освіти діють блог та сайт «Відділ освіти Байковецької сільської ради», де можна знайти інформацію про навчальні заклади громади, анонси та підсумки різноманітних учнівських предметних олімпіад, конкурсів та спортивних змагань, корисну інформацію про ЗНО, ознайомитися з роботою відділу освіти з основних напрямів діяльності.

Здійснено 175 виїздів у школи для надання методичної допомоги учителям громади, проведено моніторинг дотримання вимог Державного стандарту базової і повної середньої освіти щодо забезпечення викладання предметів: «фізика», «астрономія», «інформатика», «українська мова та література», «історія» підготовлено відповідні довідки та накази. Проаналізовано стан дошкільної освіти, гурткової роботи, національно- патріотичного виховання, атестації педагогічних кадрів та цивільного захисту.

Для якісної організації проведення атестаційного періоду методична служба розробили плани організаційно-методичної роботи, у яких передбачена дієва система заходів з підготовки і проведення атестації, складені відповідні графіки атестації. У 2017 році підвищили свою професійну майстерність 16 (15%) педагогічних працівників, чергова атестація у 15 учителів, 1 - атестувався позачергово, 1-му педпрацівнику атестацію перенесено на наступний рік в зв'язку із хворобою.

Державною підсумковою атестацією у 2017р. було охоплено 37 учнів 4-х та 38 учнів 9-х класів. Методистами відділу освіти проведено відповідні інструктивно-методичні наради. Учасники яких отримали вичерпну інформацію щодо особливостей проведення ДПА у 2017 році, обговорили важливі моменти у організації роботи із учнями та їх батьками у період підготовки до ДПА.

З метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді у загальноосвітніх навчальних закладах Байковецької сільської ради відбулися Всеукраїнські олімпіади з 18 базових навчальних дисциплін, завдання для їх проведення були підготовлені методистами та направлені у школи.

Учні навчальних закладів громади брали участь у міжнародних та всеукраїнських предметних конкурсах («Соняшник», «Бобер», «Лелека». «Кенгуру», «Геліантус»), кураторами яких виступають працівники методичної служби.

Проведено шкільний та районний етапи Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!», результат - II місце серед дев’ятикласників України.

Для учнів громади проведено перший науковий пікнік з фізики, зимовий етап обласного фестивалю фізичного експерименту, теренову гру «Легенда УПА», «Козацький гарт 2017», фестиваль-конкурс патріотичної прози і поезії, творів образотворчого мистецтва «Свята Покрова», виставка-конкурс «Замість ялинки-Зимовий букет», екологічний фестиваль «Земля - наш спільний дім».

При літньому оздоровчому таборі SMILE діяла літня мовна школа, програма якої розроблена методистом та учителями іноземної мови.

Школярі громади продовжили роботу над проектами «Видатні особистості краю» та «Книга звитяги Євромайдану та АТО».

2 липня 2017 року в НВК «Шляхтинецькій ЗОШ І-ІІ ст. ім. О. Г. Барвінського - ДНЗ» відбулося урочисте відкриття музею до 170 - річчя з дня народження Олександра Григоровича Барвінського.

Поповнилася матеріально-технічна база першої сільської шкільної обсерваторії.

Практика створення методичного кабінету відділом освіти Байковецької сільської ради експертами шведсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» рекомендована для використання у процесі організації методичних кабінетів територіальних громад.

      Пам’ятайте, що ми з Вами живемо у період реформи, яка ще практично  не виважена, чітких напрямків діяльності не вибудовано. Ми перебрали повноваження міст обласного значення. Однак , й обрані  депутати  у нашій  громаді повинні сумлінно представляти  інтереси виборців в громаді , а не свої особисті ; обґрунтовано висвітлювати  під час пленарного засідання сесії власну позицію щодо незгоди з тим чи іншим питанням порядку денного та на власному прикладі сприяти роботі в громаді ( сплачуючи податки , участю у святкових заходах , на місячниках з благоустрою , зустрічами з виборцями , у розробках проектів рішень , присутністю та  участю  на засіданнях постійних комісіях та сесіях , представленням інтересів виборців в органах державної влади та інших органах  ) .

         Адже, зазвичай, від новозапочаткованих реформ не можна очікувати швидких результатів.

         З великим задоволенням буду приймати від Вас поради, пропозиції, Ваше бачення у подальшій роботі сільської ради.

         Життя та майбутнє нашої громади мене хвилює та мені небайдуже, так як особисто тут проживаю і переймаюсь усіма питаннями.

Миру та порозуміння нам усім у Великій родині Байковецької сільської ради!

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь